Strona główna » Biznes » Usługi back-office » Niszczenie dokumentacji < powrót

Niszczenie dokumentacji

Poczta Polska oferuje usługę profesjonalnego niszczenia dokumentów. Gwarantujemy pełną poufność i zachowanie zasad bezpieczeństwa na wszystkich etapach wykonania usługi – od momentu odbioru dokumentów, podczas ich przemieszczania, aż do trwałego zniszczenia i recyklingu, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami ochrony środowiska. Świadczy również usługę za pośrednictwem własnego Papierojada.

W ramach usługi niszczenia zapewniamy:

  • bezpieczeństwo danych w procesie niszczenia,
  • sporządzenie protokołu zniszczenia,
  • wystawienie certyfikatu zniszczenia,
  • ekologiczną gospodarkę odpadami w ramach współpracy z firmami recyklingowymi.

Dodatkowe możliwości:

  • skorzystanie z firmowego Papierojada,
  • pakowanie dokumentów do opakowań zbiorczych i ich plombowanie,
  • załadunek i rozładunek materiałów do zniszczenia,
  • transport dokumentów flotą Poczty Polskiej do miejsca niszczenia, protokolarny odbiór zaplombowanych opakowań zbiorczych,
  • obecność Klienta w trakcie procesu niszczenia,
  • rejestrowanie procesu niszczenia za pośrednictwem kamer i zapis na płycie CD/DVD.

Nasze atuty
Nasze atuty 26