Strona główna » Biznes » Wysyłka towarów » Międzynarodowa Przesyłka Paletowa < powrót

Międzynarodowa Przesyłka Paletowa

Międzynarodowa Przesyłka Paletowa  to  międzynarodowa usługa Poczty Polskiej świadczona na terytorium Europy do krajów wymienionych w wykazie krajów objętych usługą.  Z usługi można skorzystać chcąc wysłać towary z Polski do wybranych krajów europejskich bądź z terytorium Europy do Polski bądź pomiędzy wybranymi krajami europejskimi bez przewozu towarów przez teren naszego kraju.

Usługa ta polega na przewozie towarów spakowanych i umieszczonych na palecie (lub innej jednostce ładunkowej) lub niespaletyzowanych z miejsca odbioru do miejsca doręczenia przy użyciu kilku środków transportu. Parametry dopuszczalnych jednostek ładunkowych w usłudze Międzynarodowa Przesyłka Paletowa dostępne są tutaj. Świadczenie usługi odbywa się na podstawie zlecenia lub pisemnej umowy przewozu zawartej z klientem, w terminach określonych w terminarzu dostaw.

Poczta Polska realizuje wysyłki artykułów przemysłowych, z wyłączeniem nieobsługiwanych towarów ADR, łatwo psujących się oraz niepodatnych transportowo wymienionych w Wykazie towarów wyłączonych z przewozu.

Europejska Sieć Partnerska, która bierze udział w realizacji Międzynarodowej Przesyłki Paletowej

Mapka

Co wyróżnia Międzynarodową Przesyłkę Paletową?

  • obniżenie kosztów transportu poprzez wykorzystanie wynajętej części przestrzeni ładunkowej,
  • stałe i regularne dostawy na terenie Europy,
  • dostawy do magazynów centralnych, sieci handlowych i detalicznych,
  • dostawy do klientów z rozproszoną infrastrukturą (zarówno B2B, jak i B2C),
  • możliwość śledzenia zleconego transportu.

Dowiedz się więcej!

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Konsultanci regionalni zajmujący się Międzynarodową Przesyłką Paletową są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00:

Do pobrania

Wytyczne dotyczące czasowej zmiany sposobu podjęcia i dostawy przesyłek w ramach Przesyłki Paletowej

Regulamin usługi Międzynarodowa Przesyłka Paletowa

Przygotowanie i zabezpieczenie Przesyłek Paletowych do transportu

Formularz zlecenia przewozu międzynarodowego

Lista krajów objętych usługą

Terminarz dostaw

Parametry obsługiwanych jednostek ładunkowych

Lista towarów wyłączonych z przewozu

Formularz reklamacyjny dla Międzynarodowej Przesyłki Paletowej

Formularz reklamacyjny dla Międzynarodowej Przesyłki Paletowej_do wydruku