Strona główna » Biznes » Usługi back-office » Przechowywanie dokumentów < powrót

Przechowywanie dokumentów

Poczta Polska zapewnia kompleksową usługę przechowywania dokumentów. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu archiwum zakładowego, oferujemy obsługę szytą na miarę, zależnie od oczekiwań Klientów.

W ramach usługi przechowywania dokumentów zapewniamy:

  • przechowywanie dokumentów w formie papierowej i na nośnikach danych, w tym dokumentacji osobowo-płacowej,
  • udostępnianie dokumentacji,
  • porządkowanie dokumentacji,
  • przygotowanie dokumentów do brakowania oraz sporządzenie dokumentacji towarzyszącej, niezbędnej do przeprowadzenia procesu.

Nasze atuty

Nasze usługi wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami prawnymi.

Poczta Polska jest wpisana do Rejestru Przechowawców Dokumentacji Osobowej i Płacowej Marszałka Województwa Śląskiego pod nr 2/15 z dnia 28 września 2015 r. Składnica akt Poczty Polskiej mieści się na terenie własnego kompleksu ekspedycyjno-rozdzielczego w Zabrzu. Budynek i pomieszczenia Archiwum spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 32 poz. 284).

Dowiedz się więcej!
Konsultanci naszej infolinii są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00:

(+48) 438 420 600 z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych (opłata wg cennika operatora).
 Należy wybrać cyfrę 3.