Strona główna » Biznes » Usługi finansowe » Inne usługi pieniężno-bankowe < powrót

Inne usługi pieniężno-bankowe

Poczta Polska, w ramach podpisanych umów, świadczy swoim Klientom wypłaty świadczeń socjalnych. Wypłaty te dokonywane są na podstawie imiennych list lub indywidualnych blankietów wypłat w placówkach lub miejscu zamieszkania świadczeniobiorców.

Dowiedz się więcej!!!

Konsultanci naszej infolinii są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00:

801 333 444  z telefonów stacjonarnych (opłata wg cennika operatora),

(+48) 438 420 600 z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych (opłata wg cennika operatora).

Pytania dotyczące świadczonych przez nas usług można także kierować na adres: kontakt@poczta-polska.pl.