Strona główna » Biznes » Usługi finansowe » Inne usługi pieniężno-bankowe < powrót

Inne usługi pieniężno-bankowe

Share on Facebook

Poczta Polska, w ramach podpisanych umów, świadczy swoim Klientom wypłaty świadczeń socjalnych. Wypłaty te dokonywane są na podstawie imiennych list lub indywidualnych blankietów wypłat w placówkach lub miejscu zamieszkania świadczeniobiorców.

Pytania dotyczące świadczonych przez nas usług prosimy kierować:

  • z telefonów stacjonarnych na numer infolinii 801 333 444 (opłata wy cennika operatora),
  • dla dzwoniących z telefonu komórkowego oraz z telefonów stacjonarnych i zagranicznych (+48) 438 420 600  (opłata wg cennika operatora),
  • na skrzynkę e-mail: kontakt@poczta-polska.pl.