Strona główna » Poczta Polska i Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji zawarły porozumienie o współpracy < powrót

Poczta Polska i Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji zawarły porozumienie o współpracy

Aktualność z dnia: 18.01.2023

18 stycznia br. Poczta Polska i Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji (CWCR) zawarły porozumienie o współpracy. Strony porozumienia zobowiązały się do współdziałania
w zakresie szeroko pojętego wzmacniania zdolności operacyjno-obronnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród punktów pięcioletniej umowy jest m.in. doręczanie przez Pocztę Polską dokumentów powołania w trybie szczególnym, wspólne szkolenia i wsparcie promocyjne CWCR przez Pocztę Polska.

CWCR to instytucja skoncentrowana na rekrutacji oraz pozyskiwaniu żołnierzy do służby zawodowej i terytorialnej. Wśród priorytetów resortu obrony narodowej jest zwiększenie liczebności armii, odtworzenie systemu rezerw oraz budowa efektywnego systemu szkolenia żołnierzy zawodowych. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji stanowi istotny element w budowie nowoczesnej i silnej armii.

Porozumienie zawarte w dn. 18.01. br. w siedzibie Poczty Polskiej w Warszawie podpisali: Prezes Zarządu Poczty Polskiej Krzysztof Falkowski, Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej Wiesław Włodek oraz Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Mirosław Bryś.

To porozumienie jest kolejnym potwierdzeniem jak ważna dla Ojczyzny jest Poczta. Spółka stanowi m.in. ważne ogniwo Systemu Obronnego Państwa. Winno ono zapewnić zdolność funkcjonowania infrastruktury pocztowej oraz gotowość Pocztowców do realizacji zadań w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w czasie kryzysu, a nawet w czasie wojny. Poczta Polska realizuje istotne zadania publiczne, a jej nieoceniona rola komunikacyjna, logistyczna oraz zaangażowanie w obronność kraju, to tylko niektóre z haseł, z którymi utożsamiana jest nasza firma – podkreślił Krzysztof Falkowski, Prezes Poczty Polskiej.

–  Dzisiejsze porozumienie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z Pocztą Polską jest potwierdzeniem wspólnych celów i działań w zakresie współdziałania na rzecz bezpieczeństwa
i obronności naszego kraju. Wsparcie procesu rekrutacji Sił Zbrojnych RP przez Pocztę Polską poprzez działalność promocyjną i informacyjną, współpraca z Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji związana z obronnością państwa oraz wspólne szkolenia jest zapowiedzią owocnej współpracy w przyszłości pomiędzy naszymi instytucjami
– podkreślił pułkownik Mirosław Bryś, Szef CWCR.

Poczta Polska pełni rolę operatora wyznaczonego, zapewniając bezpieczną wymianę informacji w czasie pokoju, kryzysu i w czasie wojny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na Pocztę Polską zostały nałożone obowiązki w zakresie realizacji zadań na rzecz obronności państwa. Spółka jest zobowiązana do realizacji zadań związanych z utrzymaniem systemu łączności pocztowej na potrzeby uprawnionych podmiotów Systemu Obronnego Państwa – Sił Zbrojnych RP i innych kluczowych instytucji. Realizowane przez Spółkę zadania to m.in. działalność planistyczna przygotowująca do funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, militaryzacja, współdziałanie z Wojskową Pocztą Polową, udział w mobilizacyjnym rozwinięciu Sił Zbrojnych RP, realizacja szkolenia obronnego, czy też funkcjonowanie stałego dyżuru.