Strona główna » Poczta Polska umożliwia klientom biznesowym złożenie pełnomocnictwa pocztowego przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego < powrót

Poczta Polska umożliwia klientom biznesowym złożenie pełnomocnictwa pocztowego przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Aktualność z dnia: 25.03.2020
Share on Facebook

Logo_poziom_302x159W celu umożliwienia świadczenia usług pocztowych w okresie pandemii w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów Poczta Polska wprowadza możliwość składania pełnomocnictwa pocztowego przez mocodawcę dysponującym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Klient biznesowy Poczty Polskiej w celu złożenia pełnomocnictwa pocztowego wypełnia druk Pełnomocnictwa pocztowego, który dostępny jest do pobrania tutaj. Następnie dokonuje przelewu kwoty opłaty za udzielenie pełnomocnictwa pocztowego na indywidualny rachunek, na który Klient wpłaca wszelkie należności wynikające z umowy o świadczenie usług przez Pocztę Polską. Uiszczona kwota musi odpowiadać liczbie i rodzajowi udzielonych pełnomocnictw pocztowych w wysokości zgodnej z Cennikiem opłat dodatkowych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Przedstawicielem Poczty wskazanym w umowie.

Ważne!

Przesyłki nadawane przez sądy i prokuratury nie będą wydawane pełnomocnikowi, któremu udzielono pełnomocnictwa pocztowego złożonego przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.