Strona główna » Poczta Polska upamiętniła 80. rocznicę wybuchu Powstania Zamojskiego < powrót

Poczta Polska upamiętniła 80. rocznicę wybuchu Powstania Zamojskiego

Aktualność z dnia: 22.11.2022

20 listopada br. odbyły się centralne obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego. Był to największy pod względem terytorialnym akt zorganizowanego oporu Polaków, którzy wystąpili zbrojnie przeciw polityce III. Rzeszy Niemieckiej. 

Najważniejszym punktem obchodów wybuchu Powstania Zamojskiego był Apel Pamięci, który odbył się na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Podczas apelu hołd poległym oddali przedstawiciele najwyższych władz państwowych, urzędów centralnych, instytucji publicznych, stowarzyszeń oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy stolicy. Pocztę Polską reprezentowali Krzysztof Falkowski – prezes Poczty Polskiej i Krzysztof Górski – dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej i Filatelistyki, którzy wspólnie złożyli wieńce przy Grobie Nieznanego Żołnierza.  

Podczas rocznicowych obchodów zamojskiego zrywu Krzysztof Falkowski, Prezes Poczty Polskiej, zaprezentował wydaną z tej okazji kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej o tytule „80. rocznica wybuchu Powstania Zamojskiego”.

Poczta Polska to instytucja nierozerwalnie związana z losami naszego państwa już od blisko pięciu wieków. Realizujemy misję, która ma na celu popularyzowanie wiedzy o ważnych dla naszej Ojczyzny postaciach i wydarzeniach. Bohaterski zryw i zorganizowany opór mieszkańców Zamojszczyzny przeciwko barbarzyńskiej polityce niemieckiego okupanta, zasługuje na upamiętnienie – mówi Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej. – Wierzę, że wydana przez naszą Spółkę kartka pocztowa przyczyni się do utrwalenia w pamięci współczesnych Polaków wiedzy o poświęceniu i heroizmie mieszkańców terenów Zamojszczyzny, którzy zdecydowali się stanąć do nierównej walki w obronie tego, co najcenniejsze. To dzięki NIM, i my możemy dziś cieszyć się z możliwości życia w wolnej i niepodległej Polsce – dodaje prezes Poczty Polskiej.

W części ilustracyjnej biało-czerwonej kartki ukazana została historyczna fotografia 9 Pułku Piechoty Armii Ziemi Zamojskiej oraz napis „80. rocznica wybuchu Powstania Zamojskiego”. W prawym górnym rogu strony adresowej kartki nadrukowano znak opłaty pocztowej, na którym przedstawiono odznakę 9 Pułku Piechoty Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej 1939–1944. Powyżej, wzdłuż górnej krawędzi, umieszczono napis: POLSKA oraz oznaczenie wartości: A. 

Organizatorami obchodów Powstania Zamojskiego byli minister Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz poseł Sławomir Zawiślak – Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. 

W grudniu 1942 roku wybuchło Powstanie Zamojszczyźnie, które stanowiło odpowiedź polskich organizacji podziemnych na prowadzoną przez III. Rzeszę Niemiecką akcji wysiedlania polskiej ludności i zasiedlania osadników niemieckich. Do walki z okupantem stanęli Żołnierze Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Zacięte walki trwały w wielu miejscach, m.in. w Wojdzie, Zaborecznie, Róży oraz Osuchach. Zwycięski dla Polaków wynik Bitwy pod Zaborecznem zaskoczył Niemców, a w jej konsekwencji okupant zaprzestał kontynuowania akcji wysiedleńczej na Zamojszczyźnie.

O kartce: 

Autor projektu kartki: Poczta Polska
Liczba kartek: 1
Wartość: A
Nakład: 5 000 szt.
Technika druku: offset
Format kartki: 148 x 105 mm
Data wprowadzenia do obiegu: 20 listopada 2022 r.