Strona główna » Biznes » Wysyłka towarów » Krajowa Przesyłka Paletowa < powrót

Krajowa Przesyłka Paletowa

Share on Facebook

GetFileAttachmentUsługa polecana do krajowej wysyłki artykułów przemysłowych, z wyłączeniem nieobsługiwanych towarów ADR, łatwo psujących się oraz niepodatnych transportowo.

Rodzaje przesyłek:

  1. Krajowa Przesyłka Paletowa Drobnicowa (LTL) – zajmująca powierzchnię od 1 do 8 miejsc paletowych EUR
  2. Krajowa Przesyłka Paletowa Częściowa (PTL) – zajmująca powierzchnię powyżej 8 do 20 miejsc paletowych EUR
  3. Krajowa Przesyłka Paletowa Całopojazdowa (FTL) – zajmująca powierzchnię powyżej 20 miejsc paletowych EUR

Usługi logistyczne realizujemy na terenie całego kraju. Do obsługi ładunków wykorzystujemy własną infrastrukturę techniczną, której najważniejszymi elementami są rozmieszczone na terenie całego kraju i powiązane siatką stałych połączeń platformy logistyczne – 14 głównych i 21 pomocniczych.

Usługi realizujemy w oparciu o stałe umowy lub jednorazowe zlecenia.

 

 

Share on Facebook

Share on Facebook
Zawartość_specyfikacja_ikona

Zawartością Przesyłek Paletowych mogą być wszystkie towary przemysłowe takie jak artykuły metalowe, budowlane, chemia gospodarcza, artykuły papiernicze, sprzęt gospodarstwa domowego itp. z wyłączeniem nieobsługiwanych towarów i przedmiotów niebezpiecznych, artykułów łatwo psujących się i innych wymienionych w wykazie rzeczy wyłączonych z przewozu.

Share on Facebook
P

 

Zgodnie z terminami obowiązującymi w Terminarzu Dostaw.

Share on Facebook

wymiary i masaJednostka ładunkowa – rzeczy wraz z opakowaniem umieszczone na jednej palecie, o następujących parametrach:

  1. maksymalne wymiary podstawy palety: długość 120 cm, szerokość 80 cm lub 120 cm, oraz
  2.  maksymalna wysokość jednostki ładunkowej: 180 cm, oraz
  3.  maksymalne obciążenie palety: 1 000 kg.
Share on Facebook

Obsługa w godzinach:  pn. – piąt.  8.00 – 16.00

 

Miasto Adres Telefon E-mail Zakres kodowy Regionu obsługi
Bydgoszcz ul. Pocztowa 12, 85-900 Lisi Ogon 52 339 63 07 logistyka.bydgoszcz@poczta-polska.pl od 64-700 do 64-999, od 77-300 do 78-099, od 78-600 do 79-999, od 85-000 do 89-999
Białystok ul. Elewatorska 14, 15-620 Białystok 85 652 62 91 logistyka.bialystok@poczta-polska.pl od 15-000 do 19-999
Olsztyn ul. Przemysłowa 6A, 10-417 Olsztyn 89 532 76 23, 89 527 70 64 logistyka.olsztyn@poczta-polska.pl od 10-000 do 14-399
Szczecin ul. Welecka 2A, 72-006 Mierzyn 91 462 33 32 logistyka.szczecin@poczta-polska.pl od 70-000 do 76-199, od 78-100 do 78-599
Gdańsk ul. Handlowa 4, 80-900 Pruszcz Gd. 58 692 55 13 logistyka.gdansk@poczta-polska.pl od 14-400 do 14-999, od 76-200 do 77-299, od 80-000 do 84-999
Zabrze ul. M. Mielżyńskiego, 41-850 Zabrze 32 370 54 64,
32 370 55 18
logistyka.katowice@poczta-polska.pl od 32-608 do 32-626, od 32-650 do 32-655, od 34-120 do 34-123, 34-125, 34-233, od 34-300 do 34-399, od 40-000 do 49-999, 97-540
Kraków ul.Prokocimska 6, 30-900 Kraków 12 652 32 28,
12 652 33 86
logistyka.krakow@poczta-polska.pl od 30-000 do 32-607, od 32-627 do 32-649, od 32-656 do 34-119, 34-124, od 34-126 do 34-232, od 34-234 do 34-299, od 34-400 do 34-999, od 38-300 do 38-399
Rzeszów Rudna Mała 47M, 35-900 Rzeszów 17 858 46 60, 17 853 22 45 logistyka.rudnamala@poczta-polska.pl od 35-000 do 38-299, od 38-400 do 39-999
Lublin ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin 81 748 65 45, 81 710 62 55 logistyka.lublin@poczta-polska.pl od 08-500 do 08-999, od 20-000 do 24-999
Łódź al. Włókniarzy 227, 90-900 Łódź 42 686 76 00 logistyka.lodz@poczta-polska.pl od 26-300 do 26-399, od 90-000 do 96-299, od 97-200 do 97-539, od 97-541 do 99-999
Kielce al. Solidarności 24, 25-900 Kielce 41 335 81 87, 41 345 38 26,
885 900 935
logistyka.kielce@poczta-polska.pl od 25-000 do 26-299, od 26-400 do 29-999
Poznań ul. Polna 120, 60-900 Komorniki 61 899 68 18,
61 899 68 28
logistyka.poznan@poczta-polska.pl od 60-000 do 63-499, od 63-700 do 64-699, od 65-000 do 67-199, od 67-300 do 69-999
Warszawa ul. Łączyny 8, 00-900 Warszawa 22 548 17 73, 22 548 17 72 logistyka.warszawa@poczta-polska.pl od 00-000 do 08-499, od 09-000 do 09-999, od 96-300 do 97-199
Wrocław ul. Awicenny 21, 50-900 Wrocław 71 391 88 05, 71 391 88 06 logistyka.wroclaw@poczta-polska.pl od 50-000 do 59-999, od 63-500 do 63-699, od 67-200 do 67-299
Share on Facebook

Zasady stosowania opłaty paliwowej

1. Opłaty za świadczenie usługi Krajowa Przesyłka Paletowa zostały skalkulowane w oparciu o cenę bazową oleju napędowego Ekodiesel, która wynosi 3395 zł za 1 m3 i została wyliczona na podstawie cen hurtowych Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za maj 2010 r.

2. Poczta Polska S.A. koryguje opłaty za świadczenie usługi Krajowa Przesyłka Paletowa, w przypadku zmiany w danym miesiącu średniej ceny hurtowej oleju napędowego Ekodiesel (na podstawie danych publikowanych na stronie internetowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. – http://www.pknorlen.pl) o 10 % lub wielokrotność 10 % (to znaczy 10 %, 20 % itd.) poniżej lub powyżej ceny bazowej.

3. Opłata paliwowa obowiązuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana średniej ceny hurtowej oleju napędowego Ekodiesel (na podstawie danych Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.) w stosunku do ceny bazowej poniżej lub powyżej 10 % (lub wielokrotność 10 %). Opłatę paliwową rozlicza się w okresach miesięcznych i nalicza się według dnia potwierdzenia zlecenia przewozu.

4. W przypadku zmiany cen oleju napędowego Ekodiesel, o której mowa powyżej, opłaty określone w Cenniku opłat za świadczenie usługi Krajowa Przesyłka Paletowa zostają obniżone lub podwyższone o wskaźniki określone w tabeli:

 

Przedział
% zmiana ceny 1 m3 oleju napędowego
Cena paliwa (zł/1 m3)
% zmiana ceny usługi Poczty Polskiej S.A.
-5
pon. – 50 % do -40 %
od 1697,51 do 2037,00
-12%
-4
pon. – 40 % do -30 %
od 2037,01 do 2376,50
-9%
-3
pon. – 30 % do -20 %
od 2376,51 do 2716,00
-6%
-2
pon. – 20 % do -10 %
od 2716,01 do 3055,50
-3%
-1
od -10 % do 0%
od 3055,51 do 3395,00
0%
0
wartość bazowa:
3 395,00
0%
1
od 0 % do 10 %
od 3395,00 do 3734,50
0%
2
pow. 10 % do 20 %
od 3734,51 do 4074,00
3%
3
pow. 20 % do 30 %
od 4074,01 do 4413,50
6%
4
pow. 30 % do 40 %
od 4413,51 do 4753,00
9%
5
pow. 40 % do 50 %
od 4753,01 do 5092,50
12%

 

5. Obniżka/zwyżka ceny nie dotyczy usług dodatkowych.

 

 

Opłata paliwowa na miesiąc grudzień 2018 r.: 6%

tabelapaliwowa
Share on Facebook
  1. Poczta Polska S.A. do opłaty za świadczenie usługi Krajowa Przesyłka Paletowa dolicza opłatę drogową. Stanowi ona dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wykonywania usług po drogach podlegających obowiązkowi poboru opłaty elektronicznej oraz autostradach płatnych i drogach ekspresowych.
  2. Opłata drogowa wyliczana jest jako iloczyn opłaty podstawowej netto za fracht określonej w I Rozdziale Cennika oraz aktualnej stawki opłaty drogowej.
  3. Opłata drogowa wyrażona w wartości netto podlega powiększeniu o 23% stawkę podatku VAT.

Od 1 sierpnia 2017 r. Poczta Polska wprowadza nową stawkę opłaty drogowej pobieranej z tytułu realizacji usługi Krajowa Przesyłka Paletowa. Nowa stawka wynosi 8,19 % ceny bazowej netto za fracht i będzie powiększana o aktualną stawkę podatku VAT.

Zmiana wskaźnika opłaty drogowej wynika z konieczności jego aktualizacji w związku z przyłączeniem, z dniem 9 lipca 2017 r. do systemu poboru opłat elektronicznych via TOLL, kolejnych 360 km odcinków dróg krajowych .

Stawka opłaty drogowej obowiązująca od 1 sierpnia 2017 r. –  8,19 %  ceny netto za fracht.

Share on Facebook

Regulamin usługi Krajowa Przesyłka Paletowa – opublikowany dnia 15.05.2018 r.

Wzór etykiety wygenerowanej z Elektronicznego Nadawcy

Wzór listu przewozowego wygenerowanego z Elektronicznego Nadawcy

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

Certyfikat OCP 2018

Cennik opłat za świadczenie usługi Krajowa Przesyłka Paletowa – opublikowany dnia 22.02.2018 r.

Załącznik nr 1A do Regulaminu Zlecenie przewozu Krajowa Przesyłka Paletowa – opublikowany dnia 17.10.2017 r.

Załącznik nr 1B do Regulaminu Zgłoszenie reklamacji – opublikowany dnia 17.10.2017 r.

Załącznik nr 1B do Regulaminu Zgłoszenie reklamacji_do wydruku – opublikowany dnia 17.10.2017 r.

Załącznik nr 1C do Regulaminu Formularz przeniesienia praw roszczeń związanych z przesyłką – opublikowany dnia 17.10.2017 r.

Załącznik nr 1D do Regulaminu Protokół uszkodzeń – opublikowany dnia 17.10.2017 r.

Załącznik nr 1E do Regulaminu Protokół niekompletnej przesyłki paletowej – opublikowany dnia 17.10.2017 r.

Załącznik nr 1F Wykaz towarów i klas niebezpiecznych nieobsługiwanych przez Pocztę Polską S.A. – opublikowany dnia 17.10.2017 r.

Załącznik nr 1G Warunki świadczenia usługi ADR do Krajowej Przesyłki Paletowej – opublikowany dnia 17.10.2017 r.

Załącznik nr 1H Wykaz rzeczy wyłączonych z przewozu – opublikowany dnia 17.10.2017 r.

Terminarz Dostaw – opublikowany dnia 09.10.2018 r.

Pełnomocnictwo do złożenia reklamacji w imieniu uprawnionego

Pełnomocnictwo ogólne do złożenia reklamacji w imieniu uprawnionego

E-faktura_porozumienie w sprawie wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej

E-faktura zmiana adresu e-mail

E-faktura_wycofanie zgody