Kameca CCTV na budynku w nieostrości

Zabezpieczenie techniczne i monitoring

Świadczymy usługi w zakresie zabezpieczeń technicznych mienia oraz monitoringu obiektów i terenu. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na opracowanie i wdrożenie rozwiązań technicznych dostosowanych do potrzeb Klientów.

Naszym Klientom oferujemy:

 • projekty,
 • wdrożenie,
 • serwis i konserwację systemów telewizji dozorowej,
 • sygnalizacje włamania i napadu,
 • system kontroli dostępu,
 • profesjonalne usługi monitoringu.

Indywidualna analiza zagrożeń, topografii terenu i kształtu infrastruktury oraz opracowanie odpowiednich założeń projektowych pozwala na właściwe zaplanowanie profesjonalnego systemu ochrony technicznej spełniającego wymagania wynikające z aktów prawnych.

widok złodzijeja włamujacego sie do magazynu

Zadaniem sygnalizacji włamania i napadu jest jak najszybsze i skuteczne wykrycie intruza w obiekcie i przekazanie tej informacji odpowiednim służbom w celu podjęcia stosownych działań. W ramach naszych usług oferujemy możliwość zastosowania różnych systemów ochrony. Całodobowy dozór sygnałów płynących z obiektów i obszarów objętych monitorowaniem umożliwia naszym grupom interwencyjnym błyskawiczne ustalenie oraz likwidację przyczyny alarmu.

kilka kamer zewnetrznych zamontowanych na ścianie budynku

Systemem CCTV (Closed Circuit TeleVision) najczęściej określa się zespół urządzeń, przeznaczonych do odbioru, przetwarzania, archiwizowania oraz wyświetlania obrazu i dźwięku w obiektach monitorowanych. Monitoring wizyjny pozwala wyeliminować kradzieże, zwiększyć poczucie bezpieczeństwa oraz usprawnić pracę policji. W zakładach pracy dzięki monitoringowi istnieje możliwość wyjaśnienia nieprawidłowości zaistniałych na monitorowanym obszarze.

Męzczycna ze słuchawkami na uszach obserwujacy kilka monitorow

Proponujemy również podłączenie zainstalowanych systemów alarmowych do Stacji Monitorowania Alarmów (SMA), gdzie prowadzony jest 24 godzinny dozór sygnałów z obiektów objętych monitorowaniem. W razie konieczności grupy interwencyjne ustalają i likwidują przyczyny alarmu.

Dzięki wykorzystaniu wielu stacji monitorowania jesteśmy w stanie podłączyć obiekty z dowolnego miejsca na terenie kraju.

Na życzenie Klienta, dla podwyższenia bezpieczeństwa, obiekt może być monitorowany jednocześnie przez dwie niezależne stacje monitorowania.

Posiadane przez nas stacje monitorowania wykorzystują do odbioru sygnałów nadawanych przez systemy alarmowe następujące tory transmisji:

 • telefonia GSM (telefon komórkowy poprzez połączenia telefoniczne),
 • telefonia GSM (telefon komórkowy poprzez wiadomości sms),
 • telefonia GPRS (telefon komórkowy przez transmisję danych),
 • sieć TCP/IP (internet),
 • nadajniki radiowe.
Monter naprawiający kamere pzremysłową

Nasza firma świadczy również pełen zakres usług naprawczych, konserwacyjnych oraz serwisowych urządzeń systemów monitoringu. Dzięki tej usłudze, Klient zyskuje naprawy lub urządzenia zastępcze do 24h po zgłoszeniu awarii oraz pomoc techniczną przez 24 godzin 7 dni w tygodniu.

 • Serwis to błyskawiczna eliminacja usterek oraz zapewnienie ciągłego i sprawnego działania systemu monitoringu, kontroli dostępu i systemu alarmowego.
 • Konserwacja to systematyczne czyszczenie, regulacja i kontrola sprawności wszystkich elementów systemów. Doświadczeni i wykwalifikowani technicy skrupulatnie dokonują napraw, przeglądu oraz rekonfiguracji systemów, aby uzyskać najlepszy efekt obrazu i dźwięku.
Młody mężczyzna z laptopem na kolanach siedzi wygodnie w fotelu i z uśmiechem spogląda w kierunku widza.

e-Polecony

Cyfrowy świat w Twoim zasięgu.

Sprawdź