Strona główna » Doręczanie przesyłek w czasie epidemii przez Pocztę Polską < powrót

Doręczanie przesyłek w czasie epidemii przez Pocztę Polską

Aktualność z dnia: 19.10.2020
Share on Facebook

pp_1Poczta Polska zachowuje rygory bezpieczeństwa przy doręczeniu przesyłek. Wdrożono odbiór paczek na podstawie PIN, doręczenie przesyłki bez obowiązku uzyskania pokwitowania odbioru lub bezpośrednio do skrzynki. Jedynie w przypadku m.in. przesyłek rejestrowanych na zasadach specjalnych wstrzymane jest doręczanie pod adresy osób przebywających na kwarantannie. Przesyłki te zostaną doręczone po jej zakończeniu. 

 – Bezpieczeństwo klientów i pracowników jest dla nas w Poczcie Polskiej najważniejsze, dlatego przyjęliśmy rozwiązania, które umożliwią doręczenie emerytur, rent i paczek osobom przebywającym na kwarantannie w taki sposób, aby minimalizować ryzyko zakażenia. Jednocześnie, na podstawie uzgodnień z przedstawicielami sądownictwa, przechowujemy bezpłatnie przesyłki nadawane na zasadach specjalnych pod adresy objęte kwarantanną, aby nie płynął im bieg awizacji. Takie przesyłki zostaną doręczone adresatom po upływie określonego przez służby sanitarne okresu obowiązkowej kwarantanny lub izolacji – mówi Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Przesyłki rejestrowane przechowywane przez Pocztę do czasu zakończenia kwarantanny 

Poczta Polska wyjątkowo w okresie epidemii nie doręcza pod adresy objęte kwarantanną listów rejestrowanych nadawanych przez:

 • Sądy i Trybunały
 • prokuraturę i inne organy ścigania
 • komornika sądowego
 • pozostałych nadawców dla przesyłek listowych rejestrowanych nadanych:
  • z potwierdzeniem odbioru lub
  • z Elektronicznym Potwierdzeniem Odbioru (EPO) lub
  • z zadeklarowaną wartością lub
  • objętych złożonym przez adresata zastrzeżeniem w zakresie ich doręczania osobie pełnoletniej zamieszkałej razem z adresatem.

Ponadto z procesu doręczania przesyłek paczkowych i kurierskich zostają wyłączone przesyłki nadanych przez Sądy i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego. Przesyłki te są bezpłatnie przechowywane w placówkach pocztowych, bez próby doręczenia. Rozwiązanie to oznacza wyjątkowe wstrzymanie biegu terminu awizacji w okresie przechowania, a co za tym idzie także wstrzymanie biegu sprawy. Podjęcie próby doręczenia przesyłki następuje dopiero po zakończeniu kwarantanny przez adresata.

Wypłata przekazów pieniężnych dla osób przebywających na kwarantannie 

Renciści i emeryci, którzy objęci są kwarantanną otrzymają świadczenia w terminie, w tzw. bezpiecznych kopertach, które są doręczane pod wskazany adres przy zastosowaniu zasad bezpieczeństwa. Pieniądze są wcześniej przeliczane komisyjnie w placówkach pocztowych. Odbierając od listonosza świadczenie należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości (co najmniej 1,5 metra). Ta specjalna procedura dotyczy wszystkich przekazów pieniężnych, aby umożliwić przesyłanie osobom potrzebującym zasiłków i innych świadczeń.

PIN zamiast podpisu 

W ramach ograniczania ryzyka zakażenia koronawirusem Poczta Polska uprościła odbiór paczek. Od 28 maja 2020 r. wprowadzona została możliwość odbioru paczek i przesyłek kurierskich przy użyciu kodu PIN otrzymanego w wiadomości SMS albo e-mail, który należy podać kurierowi przy odbiorze przesyłki.

Poczta Polska na bieżąco zapewnia swoim pracownikom środki ochrony osobistej, w tym m.in. maseczki, przyłbice, jednorazowe rękawiczki oraz żele i płyny antybakteryjne. By minimalizować ryzyko zakażenia wszystkie sortownie Poczty Polskiej są prewencyjnie dezynfekowane.