Strona główna » Klienci mogą ponownie korzystać z eSkrzynek < powrót

Klienci mogą ponownie korzystać z eSkrzynek

Aktualność z dnia: 04.01.2021
Share on Facebook

pp_1-1Poczta Polska na nowo wprowadziła możliwość odbioru korespondencji listowej poleconej elektronicznie bez konieczności bezpośredniej obsługi w miejscu zamieszkania czy w placówce pocztowej.  

Poczta Polska nadchodzące do Klientów przesyłki polecone przetworzy w formę dokumentu elektronicznego i udostępni kopertę oraz zawartość przesyłki w eSkrzynce Użytkownika założonej przy użyciu profilu zaufanego. Klienci w ramach usługi mogą zgłosić trzy różne adresy korespondencyjne. Dodatkowo każda przesyłka zostanie po upływie miesiąca od udostępnienia przesłana na wskazany adres.

W ramach usługi obsługiwane są przesyłki polecone, których zawartość stanowi korespondencja, z wyłączeniem przesyłek wysyłanych przez: sądy i trybunały, prokuraturę i komornika sądowego oraz przesyłki wysyłane przez organy ścigania, które opatrzą swoje przesyłki napisem „Nie podlega digitalizacji”.

By móc skorzystać z usługi należy posiadać profil zaufany. Co warte podkreślenia Poczta Polska przetwarza korespondencję w formę dokumentu elektronicznego tylko na indywidualny wniosek Klienta. Zainteresowani założeniem eSkrzynki mogą to zrobić tutaj.

Możliwość odbioru przesyłek poleconych w postaci elektronicznej dostępna będzie do 30 września 2021 r. Szczegółowe informacje nt. usługi dostępne są w regulaminie.

Ważne!

W związku z wejściem w życie nowych regulacji prawnych dotyczących eSkrzynki wszyscy Klienci, którzy chcą rozpocząć bądź ponownie korzystać z tej usługi, zobowiązani są do założenia swojej eSkrzynki przy użyciu profilu zaufanego.