Strona główna » Lubelskie skarby architektoniczne wyróżnione kolekcją znaczków < powrót

Lubelskie skarby architektoniczne wyróżnione kolekcją znaczków

Aktualność z dnia: 28.04.2023

Nowa seria znaczków pocztowych „Piękno Polski” to prawdziwa gratka dla miłośników turystyki. Tegoroczne wydawnictwo filatelistyczne przybliża urokliwe zakątki Lubelszczyzny, prezentując niezwykłe atrakcje m.in. Cerkiew w Hrubieszowie, panoramę rynku w Zamościu oraz koniki polskie z Roztocza.

Województwo Lubelskie, na tle innych regionów, wyróżnia się nie tylko pod względem geograficznym, językowym czy kulturowym, lecz także przyrodniczym. Malowniczo położone pomiędzy Wisłą a Bugiem, na styku kultur wschodu i zachodu, przyciąga pięknem parków narodowych, zabytkami wpisanymi na listę UNESCO i wyjątkowymi wyrobami kulinarnymi.

W grafice sześciu tegorocznych znaczków emisji „Piękno Polski” zaprezentowano Bazylikę kolegiacką Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie, panoramę rynku w Zamościu, Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie, koniki polskie z Roztocza, Kościół św. Ducha w Kodniu oraz Synagogę w Szczebrzeszynie. Wraz z serią sześciu znaczków ukazały się trzy koperty FDC z widokami krajobrazów Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Historia skarbów Lubelszczyzny na znaczkach emisji „Piękno Polski”

Bazylika kolegiackiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny pierwotnie była cerkwią prawosławną, potem katedrą unicką, a obecnie jest barokowym kościołem rzymskokatolickim. Tytuł bazyliki mniejszej nadał świątyni Jan Paweł II.

Panorama rynku w Zamościu prezentuje widok Starego Miasta, które zostało wpisane w 1992 r. na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO za „szczególny wkład zespołu architektonicznego, ilustrującego ważny etap w historii ludzkości”.

Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Hrubieszowie jest jedyną trzynastokopułową cerkwią prawosławną w granicach Polski i jedną z dwóch na świecie. Druga znajduje się w Finlandii.

Konik polski jest symbolem utworzonego w 1974 r. Roztoczańskiego Parku Narodowego. Jego sylwetka znajduje się w logo parku. Rasa koni pochodzi od tarpanów, czyli wymarłych dzikich koni leśnych, zamieszkujących dawne tereny w Europie.

Kościół Ducha Świętego w Kodnie jest jedną z pozostałości po zamka Sapiehów. Gotycka świątynia z elementami renesansowymi pochodzi z połowy XVI w. i pierwotnie była kaplicą zamkową dla dworu, później cerkwią unicką, a następnie kościołem katolickim. Obecnie jest to kościół filialny rzymskokatolickiej parafii św. Anny w Kodniu.

Synagoga w Szczebrzeszynie to jedna z najstarszych synagog w Polsce. Jest cennym obiektem zabytkowym i wciąż żywym miejscem kultu judaizmu. Obecnie jest siedzibą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Szczebrzeszynie.

Bogactwo regionów Lubelszczyzny

Lubelszczyzna to region, gdzie sąsiadują ze sobą cerkwie, synagogi, kościoły katolickie i unickie, tatarskie cmentarze i żydowskie kirkuty. Kraina Lessowych Wąwozów położona w zachodniej części województwa lubelskiego jest jednym z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych w kraju. Labirynt Chełmskich Podziemi Kredowych pokazuje unikatową pozostałość górnictwa kredowego w Europie. Poleski Park Narodowy i Roztoczański Park Narodowy hipnotyzują wręcz magiczną aurą dzikiej przyrody. Wieloetniczność i multikulturowość regionu, najlepiej widoczna w architekturze sakralnej oraz przysmakach kulinarnych, jest dowodem na wielowiekowe przyjazne współistnienie, które dziś jest nie tylko atrakcją turystyczną Lubelskiego, lecz także jego wielkim atutem.

Premiera emisji „Piękno Polski”

W 2022 r. Poczta Polska rozpoczęła emisję „Piękno Polski” przyrodniczymi i krajobrazowymi znaczkami pocztowymi prezentującymi wyjątkowe miejsca Podlasia. Na sześciu walorach filatelistycznych pojawiły się: Pałac Branickich w Białymstoku, meczet w Kruszynianach, prawosławny monastyr w Supraślu, zabytkowy kościół w Tykocinie, rezerwat żubrów w Białowieskim Parku Narodowym i malownicza panorama Drohiczyna – to perły Podlasia, uchwycone na zdjęciach, wykorzystanych w najnowszej serii znaczków pocztowych.

Inicjatorem projektu emisji „Piękno Polski” jest Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin.

O znaczkach:

Autor projektu znaczka: Paweł Myszka
Liczba znaczków: 6
Wartość: 3,90 zł
Nakład: 540 000 szt. łącznie
Technika druku: offset
Format znaczka: 51mm x 39,5 mm
Papier: fluorescencyjny
Data obiegu: 28.04.2023 r.