Strona główna » Ministerstwo Cyfryzacji i Poczta Polska uruchamiają możliwość odbioru przesyłek poleconych w wersji elektronicznej < powrót

Ministerstwo Cyfryzacji i Poczta Polska uruchamiają możliwość odbioru przesyłek poleconych w wersji elektronicznej

Aktualność z dnia: 24.04.2020
Share on Facebook

E_SKRZYNKA_300x300Ministerstwo Cyfryzacji i Poczta Polska wprowadzają nową usługę, która zapewni możliwość odbioru korespondencji listowej poleconej elektronicznie bez konieczności bezpośredniej obsługi w miejscu zamieszkania czy w placówce pocztowej.

Poczta Polska nadchodzące do klientów przesyłki polecone przetworzy w formę dokumentu elektronicznego i udostępni kopertę oraz zawartość przesyłki w eSkrzynce Użytkownika założonej przy użyciu profilu zaufanego. Dodatkowo każda przesyłka zostanie po upływie miesiąca od udostępnienia przesłana na wskazany adres.

W ramach usługi obsługiwane będą przesyłki polecone, których zawartość stanowi korespondencja, z wyłączeniem przesyłek wysyłanych przez: sądy i trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego.

By móc skorzystać z usługi należy posiadać profil zaufany. Proces zakładania skrzynki można rozpocząć wypełniając formularz dostępny tutaj. Wszelkie informacje o usłudze wraz z możliwością założenia eSkrzynki obywatele znajdą także na dedykowanej stronie na portalu gov.pl.

Możliwość odbioru przesyłek poleconych w postaci elektronicznej dostępna będzie do 30 września br. Szczegółowe informacje nt. usługi dostępne są w regulaminie.

Centrum Skanowania Poczty Polskiej spełnienia wymagania z normy ISO/IEC 27001 i posiada certyfikat zgodności z przedmiotową normą w zakresie usługi przetwarzania i skanowania dokumentów. Ponadto personel Centrum Skanowania posiada poświadczenia bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.

Usługa świadczona jest na podstawie art. 15 zzu1 i nast. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Poczta Polska jako Wyznaczony Operator Pocztowy realizuje zadanie wykonywania usług pocztowych, w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów, w celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się wśród ludzi choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej tym wirusem.