Jubileuszowa emisja filatelistyczna z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Jubileuszowa emisja filatelistyczna z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

20 lat temu spełniły się pragnienia i oczekiwania pokoleń Polaków żyjących w czasach Europy podzielonej żelazną kurtyną – Polska dołączyła do Unii Europejskiej. W rocznicę tych wydarzeń, Poczta Polska wprowadziła do obiegu wyjątkowy znaczek emisji „20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej”.

20 lat temu spełniły się pragnienia i oczekiwania pokoleń Polaków żyjących w czasach Europy podzielonej żelazną kurtyną – Polska dołączyła do Unii Europejskiej. W rocznicę tych wydarzeń, Poczta Polska wprowadziła do obiegu wyjątkowy znaczek emisji „20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej”.

Minione lata w europejskiej wspólnocie to czas bezprecedensowego rozwoju naszego kraju. Każdy z nas może podać przykłady spektakularnych zmian w swoim bliższym i dalszym otoczeniu, które korzystnie wpłynęły na codzienne życie i perspektywy rozwoju. Czas pokazał, że dołączenie Polski do Unii Europejskiej to była właściwa decyzja, a Polki i Polacy potrafili i nadal potrafią wykorzystać dane im szanse. Dla uczczenia 20. rocznicy akcesji, Poczta Polska i Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych wspólnie przygotowały okolicznościowy znaczek.

PWPW opracowała graficznie projekt waloru, na którym umieszczono zdjęcie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Wybór budynku Parlamentu Europejskiego jako pierwszoplanowego elementu projektu graficznego nie jest przypadkowy. Podkreślono w ten sposób znaczenie faktu, że posłowie są wybierani przez wszystkich obywateli wspólnoty w powszechnym, bezpośrednim głosowaniu, co czyni tę instytucję najbardziej demokratycznym organem Unii Europejskiej, w pełni ucieleśniającym dewizę UE: „Zjednoczona w różnorodności”.

W grafice znaczka w bloku, oprócz budynku Parlamentu Europejskiego zaprezentowano mapę państw tworzących obecnie Unię Europejską. Towarzysząca emisji koperta FDC (Pierwszego Dnia Obiegu) ozdobiona jest splatającymi się flagami Polski i Unii Europejskiej, zaś w datowniku zamieszczona została flaga Polski stylizowana na ryt.

O znaczku:

20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
autorka projektu znaczka: Justyna Kopecka
liczba znaczków: 1 w bloku
wartość: 15 zł
nakład: 100 000 szt.
techniki druku: offset
format znaczka: 62,5 x 39,5 mm
format bloku: 121 x 75 mm
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 9 maja 2024 r.