Brexit – zmiany w nadawaniu przesyłek

Brexit – zmiany w nadawaniu przesyłek

Logo_poziom_302x1591 stycznia 2021 roku Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wychodzi z Unii Europejskiej. Spowoduje to zmiany przy nadawaniu przesyłek do Wielkiej Brytanii.

Od 1 stycznia 2021 r. przy nadawaniu do Wielkiej Brytanii przesyłek pocztowych z zawartością towarów wymagane będzie wypełnianie przez nadawców deklaracji celnych CN 22 lub CN 23, w zależności od rodzaju przesyłki, tak jak obecnie ma to miejsce przy nadawaniu przesyłek do krajów i terytoriów spoza Unii Europejskiej. W deklaracji celnej nadawca podaje dane na potrzeby kontroli celnej, m.in. zawartość przesyłki, ilość i wartość wysyłanych towarów z określeniem waluty, w jakiej ta wartość jest wyrażona. W przypadku przesyłek handlowych pożądane jest wpisanie kodu taryfy celnej oraz kraju pochodzenia towarów.

W przypadku paczek nadawanych z wykorzystaniem samokopiującego formularza-pliku CP 72 (druk PP S.A. nr 271), deklaracja celna CN 23 stanowi jedną z kartek tego formularza-pliku. W związku z tym, wystarczy wypełnienie tego formularza (łącznie z polami dotyczącymi zawartości) oraz dołączenie dodatkowego egzemplarza deklaracji celnej (druk PP S.A. nr 241), wymaganego przez Pocztę Wielkiej Brytanii.

Przesyłki pocztowe z zawartością towarów nadawane w Wielkiej Brytanii od dnia wyjścia tego kraju z Unii Europejskiej również powinny być zaopatrzone w deklaracje celne i będą podlegały w Polsce odprawie celnej przywozowej oraz wymaganym opłatom celnym i podatkowym z tytułu importu.

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. w Wielkiej Brytanii zostanie zniesione zwolnienie z podatku VAT w odniesieniu do przesyłek handlowych o niskiej wartości. Dla nadawanej do Wielkiej Brytanii przesyłki handlowej o wartości GBP 0 – 135, sprzedawca będzie musiał zapłacić podatek VAT bezpośrednio do brytyjskiego organu podatkowego – tak, jakby miał siedzibę w Wielkiej Brytanii. W związku z tym:

W przypadku przesyłki handlowej o wartości powyżej GBP 135, tak jak obecnie, do zapłaty będą należności celno-podatkowe.

Jednocześnie informujemy, że przesyłki pocztowe z zawartością towarów przemieszczane pomiędzy Irlandią Północną a Unią Europejską nie podlegają formalnościom celnym.