Wznawiamy usługę przesyłania żywych ptaków

Informujemy, że Poczta Polska od dnia 5 września br. wznawia świadczenie usługi przyjmowania i doręczania przesyłek zawierających żywe ptaki.

Poczta Polska, w celu ochrony życia i zdrowia zwierząt, zawiesiła od 23 czerwca br. przyjmowanie przesyłek zawierających żywe ptaki ze względu na panujące warunki atmosferyczne.

Ograniczenia dotyczyły usługi kurierskiej Pocztex.