Strona główna » Nowy symbol pokoju na znaczku serii EUROPA < powrót

Nowy symbol pokoju na znaczku serii EUROPA

Aktualność z dnia: 25.04.2023

25 kwietnia Poczta Polska wprowadziła do obiegu nowy walor filatelistyczny, prezentujący symbol pokoju. Walor ten został wyłoniony w konkursie PostEurop, czyli stowarzyszenia publicznych europejskich administracji pocztowych. Temat emisji to „Pokój – najwyższa wartość ludzkości”. Grafika znajdująca się na znaczku odzwierciedla współpracujące ze sobą narody i widnieć będzie na walorach wszystkich operatorów pocztowych. 

Znaczki serii EUROPA są specjalnymi znaczkami wydawanymi przez europejskie administracje pocztowe ukazującymi się od 1956 r. Przez lata, znaczki pocztowe tej serii, zyskały ogromne zainteresowanie. Wyrażają współpracę pomiędzy operatorami pocztowymi oraz promują filatelistykę. Tematy, które pojawiają się w tej serii znaczków w kolejnych latach, ukazują wspólne korzenie, kulturę, historię i wspólne cele narodów Europy. Odzwierciedla to również tegoroczny walor. Symbol, który znalazł się w grafice znaczków wszystkich operatorów, odnosi się do motta „Pokój – najwyższa wartość ludzkości”, stanowiąc wyraz wsparcia dla walczącej Ukrainy.

W tegorocznej emisji, na znaczku serii EUROPA umieszczono znak pokoju autorstwa Lindy Bos i Runy Egilsdottir (A Designers Collective). W grafice waloru przedstawiono wizualną metaforę połączonego, współpracującego ze sobą, nowoczesnego społeczeństwa. Projektantki zainspirowały się celtyckim węzłem miłości, czyli przeplatającymi się ze sobą liniami tworzącymi dwa połączone ze sobą serca. Do projektu zostały wykorzystane kolory będące odwołaniem do barw narodowych. Emisji towarzyszy koperta FDC i datownik opracowane przez Jacka Konarzewskiego, stanowiące wariacje na temat podstawowego symbolu.

O znaczku:

Autor projektu: L. Bos, R. Egilsdottir
Liczba znaczków: 1
Wartość: 3,90 zł
Nakład: 144 000 szt.
Technika druku: offset
Format znaczka: 43 x 31,25 mm
Papier: fluorescencyjny
Arkusz sprzedażny: 12 znaczków
Data wprowadzenia do obiegu: 25 kwietnia 2023 r.

Znaczki serii „Europa” – emisje specjalne wydawane przez europejskie administracje pocztowe. Ukazują się od 1956 roku i zawsze – pomimo zmieniających się tematów emisji – zawierają oficjalne logo „Europa”, znak towarowy stowarzyszenia publicznych administracji pocztowych PostEurop (www.posteurop.org). Są też jednymi z najpopularniejszych walorów wśród filatelistów. Znaczki serii mają wyrażać współpracę pomiędzy operatorami pocztowymi z różnych europejskich krajów oraz promować filatelistykę. Tematy, które pojawiają się w kolejnych latach pokazują wspólne korzenie, kulturę, historię i wspólne cele narodów Europy.