Strona główna » Po raz 10. otrzymaliśmy certyfikat „HR Najwyższej Jakości” < powrót

Po raz 10. otrzymaliśmy certyfikat „HR Najwyższej Jakości”

Aktualność z dnia: 24.01.2023

Poczta Polska ponownie została wyróżniona certyfikatem przyznawanym firmom o najwyższych standardach w obszarze kapitału ludzkiego, realizującym interesujące i oryginalne projekty HR-owe. W tym roku spółka została nagrodzona m.in. za projekt realizowany w ramach przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji – narzędzie do zgłaszania nadużyć i nieprawidłowości „Mówię Otwarcie”.

W tym roku wyróżnienie „HR Najwyższej Jakości” Poczta Polska otrzymała za autorski projekt, realizowany w ramach działań związanych z budowaniem przyjaznego środowiska pracy – „Mówię Otwarcie”. Platforma, dostępna z poziomu intranetu, umożliwia informowanie działu HR o niepożądanych działaniach i zachowaniach w miejscu pracy. Pracownik może je zgłaszać w prosty i dyskretny sposób, bez zbędnych formalności. Nieprawidłowości mogą dotyczyć bezpośrednio osoby, która czuje się źle traktowana lub innych pracowników. Każde zgłoszenie jest analizowane i weryfikowane przez zespół wyspecjalizowany w zakresie rozwiązywania konfliktów i trudnych spraw pracowniczych. Zasady rozpatrywania zgłoszeń określa regulamin.

– Nagroda, którą uzyskaliśmy po raz dziesiąty, to duże wyróżnienie dla Poczty Polskiej i potwierdzenie, że nasze działania prowadzone w obszarze HR zasługują na uznanie. W tym roku zostaliśmy nagrodzeni za projekt, który ułatwia budowanie dobrej atmosfery w miejscu pracy, w poprzednich latach za projekty rekrutacyjne, rozwojowe, adaptacyjne i szkoleniowe. Każdy z nich był naszym autorskim rozwiązaniem, skierowanym do wszystkich pracowników lub do wybranych grup zawodowych. Celem realizacji każdego z nich było zwiększenie satysfakcji pracowników i budowanie wizerunku Poczty Polskiej jako dobrego pracodawcy. Zależy nam na tak postrzegali nas zarówno aktualni jak i  potencjalni  pracownicy firmy – mówi Grażyna Dratkiewicz, dyrektor HR w Poczcie Polskiej.

W ramach budowania dobrej atmosfery w pracy pracodawca wprowadził także „Politykę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji”, przygotował materiały informacyjne oraz systematycznie prowadzi szeroko zakrojone i zróżnicowane działania komunikacyjne.

Z roku na rok Poczta Polska odnotowuje coraz mniej nieprawidłowości zgłaszanych anonimowo. Skraca to znacząco czas niezbędny na dotarcie do źródeł i przyczyn niepożądanych zachowań oraz pozwala szybko i skutecznie interweniować.

Certyfikatem „HR Najwyższej Jakości” premiowane są działania HR-owe firm w różnych obszarach: rozwoju pracowników, rekrutacji, systemu motywacyjnego oraz wynagradzania, komunikacji wewnętrznej, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz budowania marki pracodawcy (employer branding). Przyznanie wyróżnienia poprzedza badanie ankietowe obejmujące całość procesów HR oraz analiza wybranego projektu HR, przeprowadzane przez Polskie Stowarzyszania Zarządzania Kadrami.

Certyfikat to potwierdzenie, że firma jest dobrym, wiarygodnym i rzetelnym pracodawcą, który stosuje doceniane przez rynek rozwiązania w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Nagroda umacnia także wizerunek firmy jako dobrego pracodawcy. 

Tytuł „HR Najwyższej Jakości” to kolejna nagroda w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, którą w ostatnim czasie otrzymała Poczta Polska. W 2022 roku firma dostała także nagrodę Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności w kategorii „Dobry Pracodawca 2022” oraz wyróżnienie „Najaktywniejsza Firma Dnia przedsiębiorczości 2022”, w 2021 roku – tytuł laureata i statuetkę „Pracodawca przyjazny WOT” oraz tytuł laureata programu PFR „Odpowiedzialny i przyjazny pracodawca”.