Strona główna » Poczta Polska zawarła porozumienie z Fundacją Aktywizacja < powrót

Poczta Polska zawarła porozumienie z Fundacją Aktywizacja

Aktualność z dnia: 11.02.2020
Share on Facebook

Wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnością jest jednym z celów strategicznych Poczty Polskiej na lata 2020–2024. Spółka zawarła w tym zakresie porozumienie z Fundacją Aktywizacja w ramach projektu PFRON Praca-Integracja. Ruszyły rekrutacje w całej Polsce.

Operator pocztowy w znowelizowanej strategii zaplanował kilka kluczowych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Oprócz inicjatyw proekologicznych jednym z kierunków jest dalsze zwiększanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na różnych stanowiskach w spółce.

Od lipca 2018 roku Poczta Polska realizuje „Politykę zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością”, która opiera się na kilku założeniach. Najistotniejszym z nich jest to, by w procesie rekrutacji, oprócz wymiaru ekonomicznego, brać pod uwagę czynniki społeczne i środowiskowe.

Fundacja zapewnia nie tylko rekrutację takich osób, ale też przygotowanie zawodowe kandydatów. W realizację projektu oprócz rekruterów zaangażowani są doradcy zawodowi, psychologowie i job crafterzy, których zadaniem jest m.in. monitorowanie zatrudnienia kandydata w pierwszym okresie pracy. Oprócz poszukiwania kandydatów fundacja wspiera też Pocztę w edukacji dotyczącej zarządzania pracą osób z niepełnosprawnościami, prowadzi szkolenia dla menedżerów, uczące jak rozumieć niepełnosprawność w kontekście zatrudniania, zasad savoir-vivre w kontakcie z osobami z różnymi niepełnosprawnościami.

W ramach Programu Praca – Integracja organizowanego przez PFRON, Poczta Polska od marca 2018 roku do grudnia 2019 roku zatrudniła 411 osób. W zdecydowanej większości nowi pracownicy zostali  listonoszami (182), pracownikami obsługi klienta (106) oraz trafili do sortowni przesyłek (66). W tym roku planowane jest zatrudnienie we współpracy z tą fundacją kolejnych 360 kandydatów.

W ciągu ostatnich pięciu lat zatrudnienie w Poczcie osób z niepełnosprawnościami wzrosło o blisko 1000 osób. Na koniec grudnia 2014 roku wskaźnik ich zatrudnienia w spółce wynosił 1,03%. Na koniec 2019 roku w spółce pracowało 1810 osób z orzeczoną niepełnosprawnością, a wskaźnik zatrudnienia takich pracowników wyniósł 2,22%. Poczta Polska w 2019 roku otrzymała Tytuł Pracodawca Godny Zaufania w kategorii Firma Przyjazna Niepełnosprawnym.

Kandydaci zainteresowani pracą mogą znaleźć więcej informacji na stronie internetowej aktywujprace.pl.