Strona główna » Ponad 100 pocztowych rodzin otrzyma świąteczne paczki od Fundacji „Pocztowy Dar” < powrót

Ponad 100 pocztowych rodzin otrzyma świąteczne paczki od Fundacji „Pocztowy Dar”

Aktualność z dnia: 22.12.2021
Share on Facebook

1190-670

Jak co roku w okresie przedświątecznym Fundacja „Pocztowy Dar” organizuje zbiórkę pieniędzy, które zostaną przeznaczone na zakup najpotrzebniejszych przedmiotów dla pocztowych rodzin. Celem akcji jest pomoc pocztowcom i ich najbliższym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. W tym roku wsparcie otrzyma ponad 100 rodzin.

Akcja „Pocztowa Gwiazdka” ma na celu  pomoc pocztowym rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Beneficjentami wsparcia, jakiego od trzech lat za pośrednictwem Fundacji udzielają Pocztowcy, są pracownicy lub ich najbliżsi, wykluczeni z aktywności zawodowej przez ciężkie choroby czy poszkodowani przez zdarzenia losowe. Fundacja pomaga m.in. rodzinom wielodzietnym, z przewlekle chorymi dziećmi, a także tym, w których ze względu na poważną chorobę albo niepełnosprawność któregoś z domowników, może pracować tylko jedna osoba. Troską otaczane są również domy Pocztowców, w których pojawiła się choroba nowotworowa, wymagająca kosztownego leczenia.

Fundacja „Pocztowy Dar” otrzymuje informacje z całej Polski o rodzinach, które potrzebują wsparcia, oraz rodzaju potrzeb. Każdy przypadek traktowany jest indywidualnie. Na podstawie powstałej listy organizowana jest zbiórka środków. Dzięki finansowemu wsparciu Pocztowców, a także ofiarnym wpłatom z 1% za 2020r., Fundacja przygotowuje bożonarodzeniowe paczki rzeczowe. Najczęściej znajdują się w nich potrzebne artykuły codziennego użytku, bony do sklepów, sprzęt AGD, meble, urządzenia do ogrzewania, sprzęt komputerowy do nauki zdalnej dla dzieci czy tak potrzebny teraz –  opał na zimę. Pomoc rzeczowa nie jest jednak regułą.

Warto podkreślić, że Pocztowcy, którzy potrzebują opieki zdrowotnej, mogą liczyć na wsparcie Fundacji – i to nie tylko w okresie świątecznym – w zakresie dofinansowania do leczenia, leków czy rehabilitacji.

Ważnym uzupełnieniem pomocy, jaką niesie „Pocztowy Dar”, jest bezpośredni gest samych pracowników Spółki. Pocztowcy, które bardzo często łączą głębokie więzi z potrzebującymi, sami przygotowują też upominki i przekazują je wybranym rodzinom.

– Dziękujemy Pocztowcom za każdą złotówkę, zaangażowanie i szlachetność. Każdy z nas ma swoje problemy, ale pomaganie innym to dowód na to, że myślimy nie tylko o sobie i umiemy podzielić się dobrem z innymi. A czynienie dobra potrafi nie tylko przynosić satysfakcję, ale też bardzo często do nas wraca – mówi Bogusława Kłoda-Dębska, prezes Fundacji „Pocztowy Dar”.

Zbiórka Fundacji „Pocztowy Dar” nie jest jedyną formą wsparcia potrzebujących Pocztowców w okresie Bożego Narodzenia. W wielu regionach kraju, ze środków zgromadzonych w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, powstają paczki świąteczne. Ich odbiorcami są najczęściej dzieci pracowników, pozostających w trudnej sytuacji materialnej.

Warto przypomnieć, że niezależnie od pomocy Fundacji „Pocztowy Dar” czy wsparcia w ramach funduszu socjalnego, Poczta Polska wypłaci przez Bożym Narodzeniem wszystkim pracownikom ujętym w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dodatek świąteczny w wysokości 500 zł brutto.