Strona główna » Przewóz produktów pochodzenia zwierzęcego do UE < powrót

Przewóz produktów pochodzenia zwierzęcego do UE

 pm_poster_1_diseases-respect-borders_polZe  względu  na ryzyko wprowadzenia  chorób  do  Unii  Europejskiej  (UE)(1*) obowiązują  surowe procedury  dotyczące  wprowadzania niektórych produktów  pochodzenia  zwierzęcego do UE. Procedury te nie mają  zastosowania  do przewozu  produktów  pochodzenia  zwierzęcego  pomiędzy  państwami  członkowskimi  UE,  ani  do  produktów  pochodzenia  zwierzęcego  w niewielkich ilościach  przeznaczonych  do  indywidualnego  spożycia,  pochodzących  z  krajów europejskich nie należących do UE jak: Andora, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, San Marino i Szwajcaria.

Wszystkie  produkty  pochodzenia  zwierzęcego,  które  nie  spełniają  tych  wymogów,  należy oddać  po  przybyciu  do  UE,  aby mogły  zostać  usunięte  pod  nadzorem  urzędowym.  Niezgłoszenie  takich  produktów  może  skutkować  karą  grzywny lub wszczęciem postępowania karnego.

Do UE można wwozić następujące towary, jeżeli spełniają warunki i limity wagowe podane w pkt 1–5 poniżej.

  1. Niewielkie ilości mięsa i mleka oraz produktów mięsnych i przetworów mlecznych (innych niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność wymagana ze względów medycznych lub karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów zdrowotnych)

Przesyłki na własny użytek, które zawierają mięso, mleko, produkty mięsne lub przetwory mleczne (inne niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność wymagana ze względów medycznych lub karma dla zwierząt domowych  wymagana  ze  względów zdrowotnych),  można wwozić  lub  wysyłać  do  UE  tylko  pod  warunkiem  że  pochodzą one z Wysp Owczych lub Grenlandii, a ich waga nie przekracza 10 kg na osobę.

  1. Mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt oraz specjalna żywność wymagana ze względów medycznych

Przesyłki  na własny  użytek,  które  zawierają  mleko  początkowe  w  proszku,  żywność  dla  niemowląt lub  specjalną  żywność wymaganą ze względów medycznych, można wwozić lub wysyłać do UE tylko pod warunkiem że: —  pochodzą one z Wysp Owczych lub Grenlandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kg na osobę, oraz że:

a) produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia,

b) produkt stanowi pakowany produkt firmowy oraz

c) opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

—  pochodzą  one  z  innych  krajów  (innych  niż  Wyspy  Owcze  lub  Grenlandia),  a  ich  łączna  ilość  nie  przekracza  2  kg  na osobę, oraz że:

a) produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia;

b) produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz

c) opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

  1. Karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów zdrowotnych

Przesyłki na własny użytek, które zawierają karmę dla zwierząt domowych wymaganą ze względów związanych ze zdrowiem zwierzęcia domowego towarzyszącego pasażerowi, można wwozić lub wysyłać do UE tylko pod warunkiem że:

—  pochodzą one z Wysp Owczych lub Grenlandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kg na osobę, oraz że:

a) produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia;

b) produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz

c) opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

—  pochodzą  one  z  innych  krajów  (innych  niż  Wyspy  Owcze  lub  Grenlandia),  a  ich  łączna  ilość  nie  przekracza  2  kg  na osobę, oraz że:

a) produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia;

b) produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz

c) opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

  1. Niewielkie ilości produktów rybołówstwa przeznaczone do indywidualnego spożycia przez ludzi

Przesyłki  produktów  rybołówstwa  na  własny  użytek  (w  tym  ryb  świeżych,  suszonych,  gotowanych,  peklowanych  lub wędzonych  oraz  niektórych  skorupiaków,  np.  krewetek,  homarów,  martwych  małży  i  martwych  ostryg)  można  wwozić lub wysyłać do UE tylko pod warunkiem że:

—  ryby świeże są wypatroszone,

—  waga  produktów  rybołówstwa,  na  osobę,  nie  przekracza  20  kg  albo  wagi  jednej  ryby,  jeśli  ryba  ta  waży  co  najmniej 20 kg.

Ograniczenia te nie mają zastosowania do produktów rybołówstwa z Wysp Owczych lub Grenlandii.

  1. Niewielkie ilości innych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do indywidualnego spożycia przez ludzi

Inne produkty pochodzenia zwierzęcego, np. miód, żywe ostrygi, żywe małże i ślimaki, można wwozić lub wysyłać do UE tylko pod warunkiem że:

—  pochodzą one z Wysp Owczych lub Grenlandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kg na osobę,

—  pochodzą  one  z  innych  krajów  (innych  niż  Wyspy  Owcze  lub  Grenlandia),  a  ich  łączna  waga  nie  przekracza  2  kg  na osobę.

Uwaga:  można  wwozić  lub  wysyłać  do  UE  jednocześnie  niewielkie  ilości  produktów  pochodzenia  zwierzęcego  z  kilku  z powyższych pięciu kategorii (pkt od 1 do 5), pod warunkiem że produkty te spełniają warunki określone w odpowiednich punktach.

  1. Większe ilości produktów pochodzenia zwierzęcego

Do  UE  można  wwozić  lub  wysyłać  większe  ilości  produktów  pochodzenia  zwierzęcego  tylko  wtedy,  gdy  spełniają  one wymogi dotyczące przesyłek handlowych, w tym:

—  wymogi dotyczące świadectw określone w odpowiednim świadectwie urzędowym UE,

—  wymogi  dotyczące  przedstawienia towarów oraz  odpowiedniej  dokumentacji  przy  wjeździe  do  UE  w  punkcie  kontroli granicznej UE.

  1. Produkty zwolnione z ograniczeń

Następujące produkty są zwolnione z przepisów określonych w pkt 1–6, pod warunkiem że spełniają wymogi art. 3 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/630 (**):

– wyroby cukiernicze (w tym słodycze), czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao,

– makarony, makarony typu noodle i kuskus,

– chleb, ciasta i ciastka, herbatniki, wafle i opłatki, sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe,

– oliwki nadziewane rybami

– ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej),

– cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty,

– buliony i przyprawy do zup pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego,

– suplementy diety pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego zawierające przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym glukozaminę, chondroitynę lub chitozan),

– likiery i kordiały.

(*1)  Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, a w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, odniesienia do Unii Europejskiej w niniejszym załączniku obejmują Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej.
(**)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/630 z dnia 16 lutego 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i zmieniające decyzję Komisji 2007/275/WE (Dz.U. L 132 z 19.4.2021, s. 17).

 

Źródło: Załącznik III ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2021/2089 z dnia 21 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/2122 w odniesieniu do niektórych kategorii towarów stwarzających niskie ryzyko, do towarów stanowiących część bagażu osobistego pasażerów i do zwierząt domowych zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej oraz zmieniające to rozporządzenie delegowane i rozporządzenie delegowane (UE) 2019/2074 w zakresie odesłań do pewnych uchylonych aktów prawnych.