Strona główna » Przewóz produktów pochodzenia zwierzęcego do UE < powrót

Przewóz produktów pochodzenia zwierzęcego do UE

Share on Facebook

 pm_poster_1_diseases-respect-borders_polZe  względu  na ryzyko wprowadzenia  chorób  do  Unii  Europejskiej  (UE)  obowiązują  surowe procedury  dotyczące  wprowadzania niektórych produktów  pochodzenia  zwierzęcego do UE. Procedury te nie mają  zastosowania  do przewozu  produktów  pochodzenia  zwierzęcego  pomiędzy  państwami  członkowskimi  UE,  ani  do  produktów  pochodzenia  zwierzęcego  w niewielkich ilościach  przeznaczonych  do  indywidualnego  spożycia,  pochodzących  z  krajów europejskich nie należących do UE jak: Andora, Wyspy Owcze, Grenlandia, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, San Marino i Szwajcaria.

Wszystkie  produkty  pochodzenia  zwierzęcego,  które  nie  spełniają  tych  wymogów,  należy oddać  po  przybyciu  do  UE,  aby mogły  zostać  usunięte  pod  nadzorem  urzędowym.  Niezgłoszenie  takich  produktów  może  skutkować  karą  grzywny lub wszczęciem postępowania karnego.

Nie można wwozić do UE następujących towarów, chyba że łączna ilość towarów wymienionych w pkt 2, 3 i 5 nie przekracza 2 kg na osobę.

W  przypadku  towarów  z  Wysp  Owczych  lub  Grenlandii  łączna  ilość  towarów  wymienionych  w  pkt  1,  2,  3  i  5  nie  może przekraczać 10 kg na osobę.

  1. Niewielkie ilości mięsa i mleka oraz produktów mięsnych i przetworów mlecznych (innych niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność wymagana ze względów medycznych lub karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów zdrowotnych)

Przesyłki na własny użytek, które zawierają mięso, mleko, produkty mięsne lub przetwory mleczne (inne niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność wymagana ze względów medycznych lub karma dla zwierząt domowych  wymagana  ze  względów zdrowotnych),  można wwozić  lub  wysyłać  do  UE  tylko  pod  warunkiem  że  pochodzą one z Wysp Owczych lub Grenlandii, a ich waga nie przekracza 10 kg na osobę.

  1. Mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt oraz specjalna żywność wymagana ze względów medycznych

Przesyłki  na własny  użytek,  które  zawierają  mleko  początkowe  w  proszku,  żywność  dla  niemowląt lub  specjalną  żywność wymaganą ze względów medycznych, można wwozić lub wysyłać do UE tylko pod warunkiem że: —  pochodzą one z Wysp Owczych lub Grenlandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kg na osobę, oraz że:

a) produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia,

b) produkt stanowi pakowany produkt firmowy oraz

c) opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

—  pochodzą  one  z  innych  krajów  (innych  niż  Wyspy  Owcze  lub  Grenlandia),  a  ich  łączna  ilość  nie  przekracza  2  kg  na osobę, oraz że:

a) produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia;

b) produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz

c) opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

  1. Karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów zdrowotnych

Przesyłki  na  własny  użytek,  które  zawierają  karmę  dla  zwierząt  domowych  wymaganą  ze  względów  zdrowotnych,  można wwozić lub wysyłać do UE tylko pod warunkiem że:

—  pochodzą one z Wysp Owczych lub Grenlandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kg na osobę, oraz że:

a) produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia;

b) produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz

c) opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

—  pochodzą  one  z  innych  krajów  (innych  niż  Wyspy  Owcze  lub  Grenlandia),  a  ich  łączna  ilość  nie  przekracza  2  kg  na osobę, oraz że:

a) produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia;

b) produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz

c) opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

4. Niewielkie ilości produktów rybołówstwa przeznaczone do indywidualnego spożycia przez ludzi

Przesyłki  produktów  rybołówstwa  na  własny  użytek  (w  tym  ryb  świeżych,  suszonych,  gotowanych,  peklowanych  lub wędzonych  oraz  niektórych  skorupiaków,  np.  krewetek,  homarów,  martwych  małży  i  martwych  ostryg)  można  wwozić lub wysyłać do UE tylko pod warunkiem że:

—  ryby świeże są wypatroszone,

—  waga  produktów  rybołówstwa,  na  osobę,  nie  przekracza  20  kg  albo  wagi  jednej  ryby,  jeśli  ryba  ta  waży  co  najmniej 20 kg.

Ograniczenia te nie mają zastosowania do produktów rybołówstwa z Wysp Owczych lub Grenlandii.

  1. Niewielkie ilości innych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do indywidualnego spożycia przez ludzi

Inne produkty pochodzenia zwierzęcego, np. miód, żywe ostrygi, żywe małże i ślimaki, można wwozić lub wysyłać do UE tylko pod warunkiem że:

—  pochodzą one z Wysp Owczych lub Grenlandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kg na osobę,

—  pochodzą  one  z  innych  krajów  (innych  niż  Wyspy  Owcze  lub  Grenlandia),  a  ich  łączna  waga  nie  przekracza  2  kg  na osobę.

Uwaga:  można  wwozić  lub  wysyłać  do  UE  jednocześnie  niewielkie  ilości  produktów  pochodzenia  zwierzęcego  z  kilku  z powyższych pięciu kategorii (pkt od 1 do 5), pod warunkiem że produkty te spełniają warunki określone w odpowiednich punktach.

  1. Większe ilości produktów pochodzenia zwierzęcego

Do  UE  można  wwozić  lub  wysyłać  większe  ilości  produktów  pochodzenia  zwierzęcego  tylko  wtedy,  gdy  spełniają  one wymogi dotyczące przesyłek handlowych, w tym:

—  wymogi dotyczące świadectw określone w odpowiednim świadectwie urzędowym UE,

—  wymogi  dotyczące  przedstawienia towarów oraz  odpowiedniej  dokumentacji  przy  wjeździe  do  UE  w  punkcie  kontroli granicznej UE.

  1. Produkty zwolnione z ograniczeń

Następujące produkty są zwolnione z przepisów określonych w pkt 1–6:

—  chleb, ciasta i ciastka, herbatniki, wafle i opłatki, sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe, zawierające mniej niż 20 % przetworzonych produktów mlecznych i jajecznych oraz spełniające wymogi art. 6 ust. 1 lit. a) ppkt (i) decyzji Komisji 2007/275/WE (1),

—  czekolada i wyroby cukiernicze (w tym słodycze), zawierające mniej niż 50 % przetworzonych produktów mlecznych i jajecznych oraz spełniające wymogi art. 6 ust. 1 lit. a) ppkt (i) decyzji 2007/275/WE,

—  suplementy  diety,  pakowane  z  przeznaczeniem  dla  konsumenta  końcowego,  zawierające  niewielkie  ilości  (ogółem mniej  niż  20  %)  przetworzonych  produktów  pochodzenia  zwierzęcego  (w  tym  glukozaminy,  chondroityny  lub  chitozanu bądź zarówno chondroityny, jak i chitozanu) innych niż produkty mięsne,

—  oliwki nadziewane rybami,

—  makarony  niemieszane  z  przetworzonymi  produktami  mięsnymi  ani  nienadziewane  nimi,  zawierające  mniej  niż  50  % przetworzonych  produktów  mlecznych  i  jajecznych  oraz  spełniające  wymogi  art.  6  ust.  1  lit.  a)  ppkt  (i)  decyzji 2007/275/WE,

— buliony i przyprawy do zup pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, zawierające mniej niż 50 % olejów  z  ryb,  ryb  w  proszku  lub  ekstraktów  z  ryb  oraz  spełniające  wymogi  art.  6  ust.  1  lit.  a)  ppkt  (i)  decyzji 2007/275/WE.

 

* Źródło: Załącznik III Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/2122 z dnia 10 października 2019 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii zwierząt i towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i w odniesieniu do określonych kontroli bagażu osobistego pasażerów i małych przesyłek towarów wysyłanych do osób fizycznych i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011.