Strona główna » Chrońmy Unię Europejską przed chorobami zwierząt. < powrót

Chrońmy Unię Europejską przed chorobami zwierząt.

Produkty pochodzenia zwierzęcego mogą zawierać patogeny, które wywołują choroby zakaźne.

Ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej (UE) (1) obowiązują surowe procedury dotyczące wprowadzania niektórych produktów  pochodzenia zwierzęcego do UE. Procedury te nie mają zastosowania do przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego pomiędzy państwami członkowskimi  UE ani do produktów pochodzenia zwierzęcego w niewielkich ilościach przeznaczonych do indywidualnego spożycia pochodzących z Andory, Islandii, Liechtenteinu, Norwegii, San Marino i Szwajcarii.

Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego, które nie spełniają tych wymogów, należy oddać po przybyciu do UE, aby mogły zostać usunięte pod nadzorem urzędowym. Niezgłoszenie takich produktów może skutkować karą grzywny lub wszczęciem postępowania karnego.

Do UE można wwozić następujące towary, jeżeli spełniają warunki i limity wagowe podane w
pkt 1–5 poniżej:

1. Niewielkie ilości mięsa i mleka oraz produktów mięsnych i przetworów mlecznych (innych niż mleko początkowe w proszku, inne preparaty do początkowego żywienia niemowląt, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego i karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów zdrowotnych).

Przesyłki na własny użytek, które zawierają mięso, mleko, produkty mięsne lub przetwory mleczne (inne niż mleko początkowe w proszku, inne preparaty do początkowego żywienia niemowląt, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego i karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów zdrowotnych), można wwozić lub wysyłać do UE tylko pod warunkiem, że pochodzą one z Wysp Owczych lub Grenlandii, a ich waga nie przekracza 10 kg na osobę.

2. Mleko początkowe w proszku, inne preparaty do początkowego żywienia niemowląt i żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.

Przesyłki na własny użytek, które zawierają mleko początkowe w proszku, inne preparaty do początkowego żywienia niemowląt i żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, można wwozić do UE tylko pod warunkiem, że:

— pochodzą one z Wysp Owczych lub Grenlandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kg na osobę, oraz że:

a) produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia,

b) produkt stanowi pakowany produkt firmowy oraz

c) opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

— pochodzą one z innych krajów (innych niż Wyspy Owcze lub Grenlandia), a ich łączna ilość nie przekracza 2 kg na osobę, oraz że:

a) produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia;

b) produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz

c) opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

3. Karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów zdrowotnych.

Przesyłki na własny użytek, które zawierają karmę dla zwierząt domowych wymaganą ze względów związanych ze zdrowiem zwierzęcia domowego towarzyszącego pasażerowi, można wwozić do UE tylko pod warunkiem, że:

— pochodzą one z Wysp Owczych lub Grenlandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kg na osobę, oraz że:

a) produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia;

b) produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz

c) opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej

chwili w użyciu.

— pochodzą one z innych krajów (innych niż Wyspy Owcze lub Grenlandia), a ich łączna ilość nie przekracza 2 kg na osobę, oraz że:

a) produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia;

b) produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz

c) opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

4. Niewielkie ilości produktów rybołówstwa przeznaczone do indywidualnego spożycia przez ludzi.

Przesyłki produktów rybołówstwa na własny użytek (w tym ryb świeżych, suszonych, gotowanych, peklowanych lub wędzonych oraz niektórych skorupiaków, np. krewetek, homarów, martwych małży i martwych ostryg) można wwozić lub wysyłać do UE tylko pod warunkiem że:

— ryby świeże są wypatroszone,

— waga produktów rybołówstwa, na osobę, nie przekracza 20 kg albo wagi jednej ryby, jeśli ryba ta waży co najmniej 20 kg.

Ograniczenia te nie mają zastosowania do produktów rybołówstwa z Wysp Owczych lub Grenlandii.

5. Niewielkie ilości innych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do indywidualnego spożycia przez ludzi.

Inne produkty pochodzenia zwierzęcego, np. miód, żywe ostrygi, żywe małże i ślimaki, można wwozić lub wysyłać do UE tylko pod warunkiem że:

— pochodzą one z Wysp Owczych lub Grenlandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kg na osobę,

— pochodzą one z innych krajów (innych niż Wyspy Owcze lub Grenlandia), a ich łączna waga nie przekracza 2 kg na osobę.

Uwaga: można wwozić lub wysyłać do UE jednocześnie niewielkie ilości produktów pochodzenia zwierzęcego z kilku z powyższych pięciu kategorii (pkt od 1 do 5), pod warunkiem że produkty te spełniają warunki określone w odpowiednich punktach.

6. Większe ilości produktów pochodzenia zwierzęcego.

Do UE można wwozić lub wysyłać większe ilości produktów pochodzenia zwierzęcego tylko wtedy, gdy spełniają one wymogi dotyczące przesyłek handlowych, w tym:

— wymogi dotyczące świadectw określone w odpowiednim świadectwie urzędowym UE,

— wymogi dotyczące przedstawienia towarów oraz odpowiedniej dokumentacji przy wjeździe do UE w punkcie kontroli granicznej UE.

7. Produkty zwolnione z ograniczeń.

Następujące produkty są zwolnione z przepisów określonych w pkt 1–6, pod warunkiem że spełniają wymogi art. 3 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/630 (2):

— wyroby cukiernicze (w tym słodycze), czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao,

— makarony, makarony typu noodle i kuskus,

— chleb, ciasta i ciastka, herbatniki, wafle i opłatki, sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe,

— oliwki nadziewane rybami,

— ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej),

— cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty,

— buliony i przyprawy do zup pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego,

— suplementy diety pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego zawierające przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym glukozaminę, chondroitynę lub chitozan),

— likiery i kordiały.

(1) Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, a w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, odniesienia do Unii Europejskiej w niniejszym załączniku obejmują Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej.
(2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/630 z dnia 16 lutego 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i zmieniające decyzję Komisji 2007/275/WE (Dz.U. L 132 z 19.4.2021, s. 17).
Źródło: załącznik III do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2122 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii zwierząt i towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i w odniesieniu do określonych kontroli bagażu osobistego pasażerów i małych przesyłek towarów wysyłanych do osób fizycznych i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011.