Oficjalny Spis Pocztowych Numerów Adresowych (PNA)

Od listopada br. Poczta Polska zmieniła sposób sprzedaży Oficjalnego Spisu PNA – zamiast płyty CD klienci otrzymują Spis PNA na adres elektronicznej skrzynki pocztowej.

Oficjalny Spis Pocztowych Numerów Adresowych to unikalne powiązanie bazy kodów pocztowych przypisanych do wszystkich miejscowości w kraju, wykazanych przez GUS. Spis PNA jest jedynym wiarygodnym źródłem informacji adresowych.

Spis składa się z czterech części:

  • Miejscowości podanych alfabetycznie, w tym ulic wg zakresu numerycznego nieruchomości w miejscowościach posiadających więcej niż jeden PNA
  • Instytucji i podmiotów gospodarczych wraz z ich adresem i nazwą
  • Placówek pocztowych wraz z ich adresem i nazwą
  • Jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej wraz z ich adresem i nazwą.

W ramach abonamentu rocznego, Poczta Polska zapewnia dane w formatach *pdf, *txt, *xls wraz z mechanizmem wyszukiwarki, jak również kwartalne aktualizacje Oficjalnego Spisu PNA.

Oferowany Spis PNA w wersji elektronicznej jest idealnym rozwiązaniem dla sekretariatów, kancelarii i pracowników biurowych wszystkich rodzajów firm i instytucji. To skuteczne i łatwe w użyciu narzędzie, przydatne w szczególności firmom wysyłkowym, instytucjom kontaktu ze społeczeństwem, bankom, firmom ubezpieczeniowym, dostawcom mediów, jak również operatorom telekomunikacyjnym, internetowym i telewizyjnym, czyli wszystkim klientom wysyłającym duże ilości przesyłek.

Użycie prawidłowych kodów pocztowych to szybsze doręczenie korespondencji.

Sprzedaż Oficjalnego Spisu PNA odbywa się poprzez Formularz zamówienia znajdujący się na stronie https://www.poczta-polska.pl/spis-pna/.