Direct Mail

Worek M

Umożliwia przesłanie  do jednego odbiorcy  za granicą większej liczby przesyłek niepodlegających opłatom celnym (np. czasopisma, książki, płyty czy próbki handlowe).

To bardzo wygodne rozwiązanie z uwagi na jednorazową wysyłkę większej ilości materiałów, gdzie odbiorca otrzyma jedną zbiorczą przesyłkę.

Terminy doręczenia

Kalendarz

W przypadku zwykłego oraz poleconego worka M

Podane poniżej terminy doręczenia przesyłek są terminami przewidywanymi
D – oznacza dzień nadania przesyłki,
n – oznacza liczbę dni roboczych między dniem nadania a doręczenia

Priorytetowa

w krajach:

strefy A (Europa łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania (D+3),
strefy B (Ameryka Północna, Afryka),
strefy C (Ameryka Południowa, Środkowa i Azja),
strefy D (Australia i Oceania) do piątego dnia roboczego po dniu nadania (D+5).

W przypadku krajów Unii Europejskiej obowiązuje określony w Dyrektywie Unii Europejskiej standard doręczenia 85% przesyłek najszybszej kategorii (priorytet) w ciągu trzech dni roboczych (D+3) oraz doręczenia 97% przesyłek w ciągu pięciu dni roboczych (D+5).

W przypadku pozostałych krajów obowiązuje określony przez Światowy Związek Pocztowy standard doręczenia 80% przesyłek najszybszej kategorii (priorytet) w ciągu pięciu dni roboczych (D+5).

Wymiary

Dedykowany worek zbiorczy. W worku M każdy włożony pakiet druków powinien być zaopatrzony w adres adresata. Worek M powinien posiadać chorągiewkę adresową dostarczoną przez nadawcę, zawierająca wszystkie informacje o adresacie. Chorągiewka ta, o wymiarach nie mniejszych niż 90×140 mm z tolerancją 2 mm, powinna być sztywna (np. wykonana z dość sztywnego płótna, grubego kartonu, tworzywa sztucznego, pergaminu lub papieru naklejonego na deseczkę) oraz powinna posiadać rozwiązanie umożliwiające przywiązanie jej do worka. Na chorągiewce adresowej worka M zaznacza się uiszczenie całej opłaty za worek.

Masa

do 30 000 g, z wyjątkiem: Kazachstanu, Uzbekistanu, Korei Północnej (Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej) i Wielkiej Brytanii gdzie maksymalna masa wynosi 20 000 g

W worku M możesz wysłać:

  • Dzienniki, czasopisma, książki i podobne dokumenty drukowane
  • Płyty, taśmy magnetofonowe, kasety, próbki handlowe wysyłane przez producentów i dystrybutorów, inne artykuły handlowe, które nie podlegają opłatom celnym lub materiały informacyjne, które nie mogą być odsprzedawane
  • Przedmioty mające związek z drukami, z którymi są wysyłane powinny zostać przytwierdzone lub złączone w inny sposób z drukami, którym towarzyszą. Masa każdej przesyłki zawierającej przedmioty złączone z drukami nie powinna przekraczać 2000 g

Ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej obowiązują surowe procedury dotyczące wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE.
Szczegóły dostępne są tutaj
.

Opłaty i przedziały wagowe

Sprawdź opłaty za worek specjalny M w kalkulatorze lub pobierz cennik.

Ważne!!!

W workach M adresowanych do Kanady nie należy umieszczać artykułów audiowizualnych lub materiałów informacyjnych.

W przypadku przesyłek wysyłane do krajów spoza Unii Europejskiej, należy wypełnić i nalepić deklarację celną CN 22 lub dołączyć deklarację celną CN 23.


Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym
Pobierz
Regulamin świadczenia usług powszechnych
Pobierz
Informacje o deklaracjach celnych i innych ograniczeniach
Pobierz
Wykaz miast do Regulaminu usług powszechnych
Pobierz
Formularz nadawczy
Pobierz
Potwierdzenie odbioru
Pobierz
Nalepka potwierdzenia odbioru
Pobierz
Nalepka priorytet
Pobierz
Zawiadomienie/Zawiadomienie powtórne
Pobierz
Pełnomocnictwo pocztowe
Pobierz
Deklaracja celna CN 22
Pobierz
Deklaracja celna CN 23
Pobierz
Żądanie dosyłania przesyłek
Pobierz
Żądanie przechowywania przesyłek
Pobierz
Zgłoszenie zastrzeżenia
Pobierz
Żądanie zmiany umowy w obrocie zagranicznym
Pobierz
Dłoń z długopisem wskazująca na transparentny ekran.

Dopasujemy ofertę do Twojego biznesu

Wypełnij formularz