Direct Mail

Worek M

Szukasz wygodnego i taniego sposobu, aby wysłać większą liczbę przesyłek do jednego adresata za granicą? Usługa Worek M umożliwia nadanie i doręczenie specjalnego worka, zawierającego dzienniki, czasopisma, książki i podobne dokumenty drukowane, nadawanego do tego samego adresata i pod ten sam adres. To wygodne rozwiązanie, w którym nadajesz, a adresat otrzymuje jedną zbiorczą przesyłkę.

Terminy doręczenia

Kalendarz

W przypadku zwykłego worka M

Podane poniżej terminy doręczenia przesyłek są terminami przewidywanymi
D – oznacza dzień nadania przesyłki,
n – oznacza liczbę dni roboczych między dniem nadania a doręczenia

Priorytetowa

w krajach:

  • strefy A (Europa łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania (D+3),
  • strefy B (Ameryka Północna, Afryka), strefy C (Ameryka Południowa, Środkowa i Azja), strefy D (Australia i Oceania) – do piątego dnia roboczego po dniu nadania (D+5).

Przesyłki nadane po godzinie 15.00 traktowane są jako nadane w dniu następnym.

W przypadku krajów Unii Europejskiej obowiązuje określony w Dyrektywie Unii Europejskiej standard doręczenia 85% przesyłek najszybszej kategorii (priorytet) w ciągu trzech dni roboczych (D+3) oraz doręczenia 97% przesyłek w ciągu pięciu dni roboczych (D+5).

W przypadku pozostałych krajów obowiązuje określony przez Światowy Związek Pocztowy standard doręczenia 80% przesyłek najszybszej kategorii (priorytet) w ciągu pięciu dni roboczych (D+5).


W przypadku poleconego worka M

Podane poniżej terminy doręczenia przesyłek są terminami przewidywanymi
D – oznacza dzień nadania przesyłki,
n – oznacza liczbę dni roboczych między dniem nadania a doręczenia

Priorytetowa

w krajach:

strefy A (Europa łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem) do trzeciego dnia roboczego po dniu nadania (D+3),
strefy B (Ameryka Północna, Afryka),
strefy C (Ameryka Południowa, Środkowa i Azja),
strefy D (Australia i Oceania)
do piątego dnia roboczego po dniu nadania (D+5).

Przesyłki nadane po godzinie 15.00 traktowane są jako nadane w dniu następnym.

W przypadku krajów Unii Europejskiej obowiązuje określony w Dyrektywie Unii Europejskiej standard doręczenia 85% przesyłek najszybszej kategorii (priorytet) w ciągu trzech dni roboczych (D+3) oraz doręczenia 97% przesyłek w ciągu pięciu dni roboczych (D+5).

W przypadku pozostałych krajów obowiązuje określony przez Światowy Związek Pocztowy standard doręczenia 80% przesyłek najszybszej kategorii (priorytet) w ciągu pięciu dni roboczych (D+5).

Młoda, uśmiechnięta dziewczyna siedzi na kanapie i przegląda smartfona.

Bezpłatne awizo SMS-em albo e-mailem

Sprawdź

Ceny i przedziały wagowe

Sprawdź opłaty za worek specjalny M w kalkulatorze lub pobierz cennik.

Wymiary

W worku M każdy włożony pakiet druków powinien być zaopatrzony w adres adresata. Worek M powinien posiadać chorągiewkę adresową dostarczoną przez nadawcę, zawierająca wszystkie informacje o adresacie. Chorągiewka ta, o wymiarach nie mniejszych niż 90×140 mm (z ”tolerancją” 2 mm), powinna być sztywna (np. wykonana z dość sztywnego płótna, grubego kartonu, tworzywa sztucznego, pergaminu lub papieru naklejonego na deseczkę) oraz powinna posiadać rozwiązanie umożliwiające przywiązanie jej do worka. Na chorągiewce adresowej worka M zaznacza się uiszczenie całej opłaty za worek.

Masa
    • do 30 kg,
    • Kazachstan, Uzbekistan, Korea Północna (Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna) i Wielka Brytania – do 20 kg

W worku M możesz wysłać:

  • dzienniki, czasopisma, książki i podobne dokumenty drukowane
  • płyty, taśmy magnetofonowe, kasety, próbki handlowe wysyłane przez producentów i dystrybutorów, inne artykuły handlowe, które nie podlegają opłatom celnym lub materiały informacyjne, które nie mogą być odsprzedawane
  • przedmioty mające związek z drukami, z którymi są wysyłane powinny zostać przytwierdzone lub złączone w inny sposób z drukami, którym towarzyszą. Masa każdej przesyłki zawierającej przedmioty złączone z drukami nie powinna przekraczać 2 kg

Ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej obowiązują surowe procedury dotyczące wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE.
Szczegóły dostępne są tutaj.

Ważne!!!

W workach M adresowanych do Kanady nie należy umieszczać artykułów audiowizualnych lub materiałów informacyjnych.

W przypadku przesyłek wysyłane do krajów spoza Unii Europejskiej, należy wypełnić i nalepić deklarację celną CN 22 lub dołączyć deklarację celną CN 23.


Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym
Pobierz
Regulamin świadczenia usług powszechnych
Pobierz
Informacje o deklaracjach celnych i innych ograniczeniach
Pobierz
Potwierdzenie nadania
Pobierz
Formularz nadawczy
Pobierz
Potwierdzenie odbioru
Pobierz
Nalepka potwierdzenia odbioru
Pobierz
Nalepka priorytet
Pobierz
Zawiadomienie/Zawiadomienie powtórne
Pobierz
Pełnomocnictwo pocztowe
Pobierz
Deklaracja celna CN 22
Pobierz
Deklaracja celna CN 23
Pobierz
Żądanie dosyłania przesyłek
Pobierz
Żądanie przechowywania przesyłek
Pobierz
Zgłoszenie zastrzeżenia
Pobierz
Żądanie zmiany umowy w obrocie zagranicznym
Pobierz
Młoda uśmiechnięta dziewczyna stoi w drzwiach, odbiera przesyłkę, która trzyma w rękach.

Wygodnie odbieram w domu.

Sprawdź