Widok z dołu na lecący samolot

Szkolenia – Ochrona Lotnictwa Cywilnego

Odpowiedzialne zadania wymagają doświadczonych i sprawdzonych ludzi – nasi pracownicy posiadają wydane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) Certyfikaty Operatora Kontroli Bezpieczeństwa (OKB). Swoją wiedzę i uzyskane doświadczenie mogą wykorzystywać realizując zadania z zakresu kontroli ładunków i poczty przewożonych drogą lotniczą oraz ochrony i kontroli bezpieczeństwa: bagażu i pasażerów oraz załóg w portach lotniczych.

Usługi szkoleniowe z zakresu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizowane są przez Instruktorów OLC, których uprawnienia zostały zweryfikowane przez Prezesa ULC i wpisani zostali na Listę certyfikowanych Instruktorów, upoważnionych do prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Umożliwia to nam świadczenie usług na najwyższym poziomie odpowiedzialności i bezpieczeństwa.

Podczas szkoleń uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • prawidłowej analizy i interpretacji obrazów z urządzeń prześwietlających (RTG)
  • skutecznej i prawidłowej kontroli bezpieczeństwa: osób, bagaży i towarów
  • zasad wykonywania kontroli dostępu do obiektów i obszarów chronionych
  • obsługi sprzętu przeznaczonego do kontroli bezpieczeństwa osób, bagaży
  • ładunków: WTMD, HHMD oraz rentgenowskich urządzeń prześwietlających (RTG)
  • praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy Operatora Kontroli Bezpieczeństwa, zdobywanych w Treningowym Punkcie Kontroli Bezpieczeństwa (TPKB)
  • kontroli dostępu i bezpieczeństwa pojazdów
  • przepisów prawa lotniczego: krajowego i międzynarodowego

Instruktorzy OLC, zatrudnieni w Poczcie Polskiej, są w stanie dopasować szkolenia do indywidualnych potrzeb każdego Klienta, zarówno podmiotów sektora lotniczego, jak i pozalotniczego.

W zakresie Ochrony Lotnictwa Cywilnego przeprowadzamy następujące rodzaje szkoleń:

Szkolenie podstawowe

Więcej

Specjalistyczne zawodowe i okresowe

Więcej

Świadomości ochrony lotnictwa cywilnego

Więcej

Głównym celem szkolenia podstawowego jest przygotowanie osób zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznych kwalifikacji z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego poprzez rozwinięcie oraz szczegółowe omówienie międzynarodowych, unijnych oraz krajowych regulacji prawnych dotyczących ochrony lotnictwa cywilnego, przedstawienie celów oraz podmiotów odpowiedzialnych za ochronę lotnictwa, jak również obowiązków i odpowiedzialności osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony.

Specjalistyczne szkolenie zawodowe dla osób stosujących środki kontroli bezpieczeństwa w zakresie ochrony (OKB), ma na celu przygotowanie osób do samodzielnego prowadzenia kontroli bezpieczeństwa w portach lotniczych, jak również w obiektach podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą (Zarejestrowany Agent lub Znany Nadawca). Głównym celem szkolenia jest nabycie umiejętności prowadzenia kontroli bezpieczeństwa na bazie obowiązujących przepisów, a także umiejętności wykorzystywania w kontroli środków technicznych (WTMD, HHMD i RTG), przewidywania i przeciwdziałania zagrożeniom oraz poprawnej analizie i interpretacji obrazów RTG.

Celem szkolenia z zakresu świadomości ochrony lotnictwa cywilnego jest przybliżenie osobom wymagającym samodzielnego dostępu do stref zastrzeżonych lotniska wiadomości z zakresu obowiązujących aktów prawnych dotyczących ochrony oraz funkcjonowania ochrony lotnictwa cywilnego, bieżących zagrożeń, obowiązujących procedur na wypadek sytuacji alarmowych czy znajomości topografii portu lotniczego. Szczególnej uwadze podlegają procedury oraz zasady poruszania się po lotnisku zgodnie z wymogami obowiązującymi w systemie przepustkowym danego portu lotniczego (Centrum Poczta Polska Ochrona posiada instrukcje przepustkowe wszystkich portów lotniczych w Polsce) oraz Planach i Programach Ochrony Portu Lotniczego.

Młody mężczyzna z laptopem na kolanach siedzi wygodnie w fotelu i z uśmiechem spogląda w kierunku widza.

e-Polecony

Cyfrowy świat w Twoim zasięgu.

Sprawdź