Samochody Poczty Polskiej ustawione w rzędzie

Poczta Polska Dystrybucja S.A.

Poczta Polska Dystrybucja S.A. (dawniej Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A.) powstała w listopadzie 2000 roku.

Działalność spółki obejmuje sprzedaż ubezpieczeń na życie, komunikacyjnych, majątkowych, rolnych oraz produktów zabezpieczenia emerytalnego.  Sieć sprzedaży obejmuje ponad tysiąc konsultantów finansowych działających na terenie całego kraju.

Poczta Polska Dystrybucja S.A. zajmuje się realizacją usług transportowych dla segmentu KEP należącego do Poczty Polskiej S.A.

Trzy samochody z logiem Poczty Polskiej

Dostęp do rynków ubezpieczeń

Poczta Polska Dystrybucja S.A. współpracuje z wiodącymi na rynkach polskich i zagranicznych Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.  Daje to naszym Klientom szeroki dostęp do rynków ubezpieczeń, tym samym stwarzając możliwość wyboru produktu dostosowanego do ich oczekiwań.

Zarząd

Jarosław Kotra
Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Katarzyna Anzorge – Kicińska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Jacek Zieliński
Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Joanna Rączka
Członek Rady Nadzorczej

Adres siedziby

ul. Rodziny Hiszpańskich 8
02-685 Warszawa

tel. 22 295 10 10, fax 22 295 10 50