Strona główna » Fundacja Poczty Polskiej zbiera 1,5% od podatku i finansuje pomoc dla potrzebujących rodzin < powrót

Fundacja Poczty Polskiej zbiera 1,5% od podatku i finansuje pomoc dla potrzebujących rodzin

Aktualność z dnia: 23.02.2024

Fundacja Poczty Polskiej „Pocztowy Dar” powstała 14 lat temu. Niemal od początku swojej działalności posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, a tym samym można przekazywać na jej rzecz 1,5% od podatku. Wszystkie zebrane w ten sposób środki Fundacja przeznacza na pomoc swoim podopiecznym. W ostatnich latach m.in. w ten sposób finansuje wsparcie dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, prowadzone w ramach „Pocztowej Gwiazdki”.

Podopiecznymi pocztowej Fundacji są dzieci i młodzież, osoby chore i niepełnosprawne oraz ofiary klęsk żywiołowych i katastrof.  „Pocztowy Dar” współfinansuje zakup leków, sprzętu medycznego czy rehabilitację, pomaga także osieroconym pocztowym dzieciom, przyznając im stypendia socjalne oraz pocztowym rodzinom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, m.in. we względu poważne choroby. Wspiera także projekty społeczne, współpracuje z organizacjami i instytucjami, które pomagają potrzebującym, angażuje Pocztowców do pomagania innym poprzez wolontariat.

Od wielu lat jednym z flagowych projektów Fundacji jest akcja „Pocztowa Gwiazdka”, czyli przedświąteczna pomoc dla pocztowych rodzin, które zmagają się z poważnymi problemami – własną, ciężką, przewlekłą lub nieuleczaną chorobą albo chorobą czy niepełnosprawnością swoich bliskich. Rokrocznie przed Bożym Narodzeniem Fundacja organizuje dla nich pomoc rzeczową i finansową, udzielaną od pewnego czasu w formie kart podarunkowych. Wieloletnie doświadczenia pokazały, że to najdogodniejsza dla potrzebujących forma wsparcia.

Środki na realizację projektu „Pocztowa Gwiazdka” pochodzą z 1,5% od podatku zabranego przez Fundację oraz wpłat darczyńców prowadzonych na ten konkretny cel. W ubiegłym roku tylko z 1,5% Fundacja zebrała  167 384 tys. zł. Dokładając do tego środki z darowizn, „Pocztowy Dar” zakupił karty dla blisko 170 rodzin. Rok wcześniej od podatników Fundacja otrzymała ok. 190 tys. zł, dwa lata wcześniej – ok. 150 tys. zł a pomoc w ramach „Pocztowej Gwiazdki” od początku realizacji projektu otrzymało blisko 500 rodzin.

„Pocztowy Dar” pomaga nie tylko Pocztowcom. Angażuje się także m.in. w zbiórki darów prowadzone w placówkach pocztowych. W 2023 roku w ich ramach zgromadzono i przekazano potrzebującym artykuły o łącznej wartości prawie 6 milionów złotych. Trafiły one do głównie do podopiecznych placówek opiekuńczo – wychowawczych,  rodzinnych domów dziecka, świetlic środowiskowych, hospicjów, domów opieki społecznej, ośrodków szkolno-wychowawczych, a także do pacjentów na oddziałach kardiologicznych, kardiochirurgicznych, transplantologicznych czy rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

Fundacja pozyskuje środki na swoją działalność z kilku źródeł. Oprócz wpłat z 1,5% od podatku, otrzymuje także darowizny od Poczty Polskiej oraz Grupy Poczty Polskiej a także od indywidualnych darczyńców. Regularnie każdego miesiąca na konto Fundacji wpływają zadeklarowane przez Pracowników Poczty Polskiej kwoty w ramach akcji „Złotówka od pensji” (przekazywanie zadeklarowanej, określonej kwoty z pensji na działania statutowe Fundacji).