Strona główna » Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu V wspólnej kadencji < powrót

Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu V wspólnej kadencji

Aktualność z dnia: 26.04.2024

Rada Nadzorcza Poczty Polskiej S.A. rozstrzygając postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa i czterech Wiceprezesów Zarządu Spółki, ogłoszone w dniu 7 marca 2024 roku, postanowiła o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:

• Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji ds. operacji i logistyki,
• Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji ds. finansów,
• Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji ds. sprzedaży,
bez wyłonienia kandydatów.

Przypominamy, iż 25 marca br., w ramach tego samego postępowania, Rada Nadzorcza Poczty Polskiej S.A. podjęła decyzję o:
• powołaniu Pana Sebastiana Mikosza na stanowisko Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji;
• powołaniu Pana Dariusza Śpiewaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A. V wspólnej kadencji ds. cyfryzacji.

Poza wymienionymi powyżej, aktualnie stanowiska Wiceprezesów pełnią również Pan Andrzej Bodziony oraz Pan Wojciech Krysztofik.