Strona główna » Komunikat specjalny < powrót

Komunikat specjalny

Aktualność z dnia: 25.02.2022

biuro prasowe (24)Poczta Polska S.A. informuje, że jako aktywny uczestnik rynku obrotu gotówkowego przyczynia się do zapewniania dostępności pieniądza gotówkowego dla klientów. Spółka na bieżąco zaspokaja zapotrzebowanie klientów na gotówkę.

Poczta współpracuje z wiodącymi podmiotami, które obsługują rynek gotówkowy i aktywnie działa w celu zapewnienia klientom bieżącego dostępu do gotówki wobec zaobserwowanego znaczącego zapotrzebowania, wywołanego także na skutek dezinformacji.

Spółka pragnie zapewnić, iż na bieżąco kooperuje z klientami, w tym największymi instytucjami finansowymi.
W najbliższy weekend będą pracowały pocztowe centra obsługi gotówkowej oraz realizowane będą dostawy gotówki, zgodnie z zapotrzebowaniem ze strony klientów Poczty.

Spółka apeluje o rozważne czytanie informacji pojawiąjących się w przestrzeni medialnej na temat sytuacji na rynku finansowym, gdyż część z nich może celowo wprowadzać w błąd, dążąc do destabilizacji sytuacji w Polsce.