Fundacja Poczty Polskiej organizuje nieTYPOWY BIEG i wspiera dzieci z trudnościami neurorozwojowymi

Fundacja Poczty Polskiej organizuje nieTYPOWY BIEG i wspiera dzieci z trudnościami neurorozwojowymi

9 września br., w rejonie czterech polskich miast: Bydgoszczy, Krakowa, Gdańska i Katowic, Fundacja Poczty Polskiej „Pocztowy Dar”, organizuje bieg charytatywny. Tydzień później – 17 września – także w rejonie Warszawy. Całkowity dochód z opłat startowych zostanie przekazany na zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze zdiagnozowanymi trudnościami neurorozwojowymi i ich rodzin. Dla uczestników wydarzenia – zawodników i kibiców – przewidziane są dodatkowe atrakcje.

We wszystkich lokalizacjach bieg rozpocznie się o 11.11. Godzina nie jest przypadkowa. Szacuje się,  że 1% społeczeństwa to osoby w spektrum autyzmu. Terapię dzieci z tym właśnie zaburzeniem, ale także ze zdiagnozowanym  zespołem Aspergera czy ADHD, chce wesprzeć „Pocztowy Dar”.

Bieg zostanie zorganizowany na dystansie 5 km, ale każdy z uczestników – korzystając z mobilnej “nieTYPOWEJ METY” – będzie mógł zakończyć rywalizację w dowolnym momencie. Wprowadzając taką zasadę, Fundacja chce budować świadomość, że to co dla osób neurotypowych jest łatwe, dla ludzi z zaburzeniami neurorozwojowymi stanowi czasem ogromne wyzwanie.

Uczestnikami biegu mogą być osoby pełnoletnie oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat (start wraz z opiekunem prawnym). Do udziału w wydarzeniu Fundacja zaprasza również osoby dopingujące biegaczy.

Środki na pomoc dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi będą pochodzić z darowizn przekazywanych na rzecz Fundacji w formie opłat startowych. Tu podobnie jak w przypadku mety, nie ma sztywnych granic. Minimalna opłata za pakiet startowy, w ramach którego uczestnik otrzyma numer startowy, koszulkę, plecako-worek, napój 4MOVE oraz gadżety wynosi 30 zł. Startujący mogą jednak wspomóc „Pocztowy Dar” wyższą wpłatą.

Udział w wydarzeniu oznacza dla zawodników i kibiców także różnorodne dodatkowe atrakcje.  Wśród nich  będzie np. możliwość zwiedzania kopalni w Wieliczce (odpłatnie) i korzystania z tamtejszej tężni (największy tego typu obiekt na południu Polski), kącik z atrakcjami dla dzieci (wspólne malowanie, kolorowanie znaczków, aktywności ruchowe, w tym rozgrzewka dla najmłodszych), pokazy wozów straży pożarnej. W każdej lokalizacji będzie także stoisko NFZ oraz stoisko Poczty Polskiej. Na tym pierwszym uczestnicy wydarzenia będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań (masa ciała, BMI, skład ciała) i porad (programy profilaktyczne, kalendarz badań). Na drugim – dostępne będą towary handlowe i walory filatelistyczne.

Na biegi można zapisać się przez Internet – do 7 września dla Bydgoszczy, Gdańska, Katowic i Krakowa, a w przypadku Warszawy do 14 września. Po tych terminach wszyscy zainteresowani startem mogą to zrobić na stanowiskach rejestracyjnych. Im więcej osób wystartuje, tym większej liczbie dzieci Fundacja opłaci terapie.

Więcej informacji nt. nieTYPOWEGO BIEGU można znaleźć na stronie internetowej Fundacji „Pocztowy Dar” oraz jej profilu na Facebooku.

Partnerami wszystkich wydarzeń są: TVP Sport, TVP3, Fundacja Grupy PKP, Apaczka, Foodcare, 4MOVE oraz Poczta Polska.

Fundacja „Pocztowy Dar” to fundacja korporacyjna Poczty Polskiej. Od 13 lat  pomaga potrzebującym, angażując się m.in. w pomoc pracownikom Grupy Poczty Polskiej i ich rodzinom. Paczki świąteczne, stypendia dla osieroconych dzieci, wsparcie w rehabilitacji i leczeniu – to tylko niektóre z form pomocy, jakie organizuje. Wsparcie obejmuje również osoby, które w wyniku zdarzeń losowych –  pożarów, wybuchu gazu czy nawałnic tracą niekiedy cały dorobek życia. Fundacja wspiera także projekty organizacji pozarządowych zajmujących się m.in. ochroną zdrowia. W czasie pandemii na szeroka skalę zaangażowała się m.in. w pomoc dla szpitali i innych jednostek medycznych. Zorganizowała także szereg transportów z pomocą humanitarną dla mieszkańców Ukrainy.