Działania Poczty Polskiej w ramach rządowego programu pomocy Ukrainie.

Działania Poczty Polskiej w ramach rządowego programu pomocy Ukrainie.

biuro prasowe (29)Poczta Polska, jako przedsiębiorca o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, wykonujący zadania na rzecz obronności państwa oraz operator infrastruktury krytycznej i podmiot odgrywający istotną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa, od początku włącza się w pomoc dla uchodźców ukraińskich koordynowaną przez państwo polskie. Spółka zaoferowała transport osób, logistykę towarów, ponad 200 miejsc noclegowych oraz możliwość zatrudnienia osób uciekających z objętej wojną Ukrainy w strukturach Poczty na terenie Polski.

Pomoc humanitarną Ukrainie i jej mieszkańcom koordynuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz właściwymi wojewodami. Inicjatywy mogą zgłaszać zarówno osoby prywatne, jak i firmy. Do współpracy zostały także zaproszone samorządy terytorialne, fundacje i stowarzyszenia. Dla zainteresowanych pomocą został uruchomiony specjalny formularz zgłoszeniowy:

https://pomagamukrainie.gov.pl/

Poczta Polska oddała do dyspozycji odpowiednich struktur państwowych swoje zasoby w kilku obszarach:

  • dach nad głową – możliwość wykorzystania przeszło 200 miejsc noclegowych w pocztowych ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych w Jaszowcu i w Szklarskiej Porębie oraz w hotelu pracowniczym zlokalizowanym w pobliżu warszawskiej sortowni;
  • transport osób – jako firma działająca na terenie całej Polski, dysponująca bazą samochodów, które mogą być również wykorzystywane do transportu osób, udostępniliśmy kilkadziesiąt samochodów do przewozu obywateli Ukrainy z granicy do wskazanego przez sztaby kryzysowe miejsca w Polsce;
  • logistka towarów – będąc największą w Polsce firmą logistyczną, Spółka posiada zasoby infrastrukturalne, transportowe i osobowe, umożliwiające sprawne przewożenie dużej ilości towarów do miejsca, w którym potrzebne jest wsparcie, realizujemy specjalne transporty na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
  • możliwość zatrudnienia obywateli Ukrainy – zgodnie z zapotrzebowaniem, zgłosiliśmy także gotowość do zaoferowania miejsc pracy, w tym na wielu stanowiskach, na których nie jest wymagana znajomość języka polskiego.

Spółka angażuje się w pomoc Ukrainie także we własnym zakresie. Organizuje m.in. pomoc koleżeńską, w ramach której – za pośrednictwem fundacji korporacyjnej „Pocztowy Dar” – zbiera środki i pomoc rzeczową. Jej pracownicy z działu HR kontaktują się także osobiście ze wszystkimi zatrudnionymi w Spółce obywatelami Ukrainy, pytając o ich potrzeby i udostępniając im numery telefonów osób, za pośrednictwem których mogą uzyskać wparcie. W pocztowych obiektach gościmy już także pierwszych członków rodzin naszych ukraińskich współpracowników, którzy uciekli do Polski przed wojną.

U minionych dwóch latach Poczta Polska w szerokim zakresie angażowała się także w programy rządowe związane z m.in. pandemią koronawirusa. Wspierała logistycznie Rządową Agencję Rezerw Strategicznych oraz Ministerstwo Zdrowia.

Więcej na temat akcji #PomagamUkrainie można przeczytać tu: www.gov.pl/web/dyplomacja/pomagam-ukrainie-koordynacja-pomocy-humanitarnej