Poczta Polska po raz kolejny organizuje program praktyk wakacyjnych

Poczta Polska kolejny raz uruchomiła Pocztową Akademię Kariery, czyli program praktyk dla studentów i absolwentów. Dla uczestników jest to możliwość zdobycia doświadczeń i umiejętności niezbędnych w życiu zawodowym, a dla Spółki to szansa na pozyskanie nowych, wartościowych Pracowników, nie tylko na okres wakacyjny. Wiele osób, które w ten sposób trafia do Poczty Polskiej, zostaje w niej na dłużej. 

Do udziału w programie „Pocztowa Akademia Kariery” Poczta Polska zaprasza studentów ostatnich lat studiów (3 rok studiów licencjackich lub 4-5 rok studiów magisterskich) oraz absolwentów uczelni wyższych, którzy nie ukończyli 30. roku życia w dniu rozpoczęcia praktyk.

Trzymiesięczne, płatne praktyki można odbyć w centrali spółki, w jednostkach zajmujących się: rachunkowością, kontrolingiem, skarbowością, infrastrukturą, sprzedażą, komunikacją i HR. Aktualne oferty praktyk znajdują się tutaj.

W 2023 roku Poczta Polska organizuje Pocztową Akademię Kariery w centrali spółki po raz drugi. Czterokrotnie studenci i absolwenci mogli realizować praktyki w ramach programu także w regionalnych jednostka HR. Łącznie uczestniczyło w nich ok. 60 osób, z czego niemal jedna trzecia została zatrudniona w Spółce. Badania ankietowe wykonane na koniec praktyk pokazują, że w Poczcie Polskiej chciałby pracować 80% praktykantów a 90% z nich poleciłoby praktyki w firmie.

Poczta Polska przyjmuje osoby na praktyki nie tylko w ramach Pocztowej Akademii Kariery. Do Spółki rokrocznie – m.in. w ramach współpracy z Urzędami Pracy, fundacjami i stowarzyszeniami oraz technikami, szkołami zawodowymi – trafia do Spółki od kilkudziesięciu do kilkuset osób. W niektórych rejonach organizowane są także tzw. praktyki wspomagane dla uczniów szkół specjalnych (m.in. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie).

W ubiegłym roku Poczta Polska podpisała porozumienie z Collegium Humanum – Szkołą Główną Menedżerską z siedzibą w Warszawie, dotyczące m.in. realizacji praktyk zawodowych studentów uczelni w jednostkach organizacyjnych Poczty Polskiej.