Przedsiębiorcy mogą wpłacać gotówkę w placówkach pocztowych. Poczta Polska S.A. i Bank Pekao S.A. rozpoczynają współpracę.

Przedsiębiorcy mogą wpłacać gotówkę w placówkach pocztowych. Poczta Polska S.A. i Bank Pekao S.A. rozpoczynają współpracę.

Poczta Polska S.A. zawarła umowę o współpracy z Bankiem Pekao S.A. Porozumienie umożliwia dokonywanie przez przedsiębiorców wpłat gotówkowych w placówkach pocztowych na terenie całego kraju. Dzięki podjętym działaniom klienci zyskają maksymalną dostępność rozwiązań płatniczych.

Poczta Polska, ze względu na charakter prowadzonej działalności, konsekwentnie buduje partnerskie zasady współpracy ze swoimi klientami i pomiędzy nimi. Dzięki współpracy z Pocztą Polską, Bank Pekao S.A. poszerza sieć obsługi gotówkowej. Umożliwia tym samym dokonywanie wpłat przez przedsiębiorców na konta banku w placówkach pocztowych.

Podpisanie umowy jest odpowiedzią na ogólną tendencję rynkową, gdzie banki uzupełniają sieć swoich oddziałów o placówki partnerskie. Jest to związane ze zmieniającymi się potrzebami klientów, zwłaszcza z sektora MŚP, którzy mimo tego, że coraz częściej korzystają z metod bezgotówkowych, potrzebują także obsługi gotówkowej w prowadzeniu swojego biznesu.

Kooperacja Poczty Polskiej i Banku Pekao umożliwia klientom wykazującym regularne nadwyżki gotówkowe, skorzystanie z wpłat nie tylko w oddziałach banku, ale także w placówkach pocztowych dostępnych na terenie całego kraju. Opłaty za wpłaty gotówkowe będą negocjowane z klientem oraz rozliczane w cyklu miesięcznym, dzięki czemu nie będzie ponosił kosztów transakcji w placówce pocztowej. Środki z tytułu przyjętych wpłat będą rozliczane na rachunku klienta w następnym dniu roboczym po ich przyjęciu.