Usługi Poczty Polskiej, które pomagają cieszyć się letnim wypoczynkiem

Usługi Poczty Polskiej, które pomagają cieszyć się letnim wypoczynkiem

Wakacje to czas, w którym więcej czasu spędzamy poza miejscem zamieszkania. Klienci, którzy chcą cieszyć się latem, ale wszystkie ważne dla nich sprawy związane z usługami pocztowymi lubią mieć pod kontrolą, mogą skorzystać z wielu udogodnień. Większość z nich Poczta Polska oferuje przez cały rok, ale przydadzą się one szczególnie w okresie wakacyjnych wyjazdów.

Przechowywanie przesyłki to usługa długotrwałego – nawet do czterech tygodni od pierwszej próby doręczenia – przechowania przesyłki. Standardowo przesyłki pozostają w placówkach maksymalnie przez 14 dni. Aby przesyłka była przechowywana dłużej, należy złożyć odpowiednią dyspozycję – elektronicznie lub w wersji papierowej. Formularz do wydrukowania, który dostępny jest tutaj, można przekazać pracownikowi placówki pocztowej lub listonoszowi. Opłata za usługę zależy od okresu przechowywania przesyłki i jest naliczana każdorazowo, według cennika, przy jej odbiorze. W zależności od rodzaju przesyłki, opłata wynosi od 0,50 zł do 2,00 zł za jeden dzień. Usługa nie obejmuje pism w postępowaniu: karnym, cywilnym, sądowo-administracyjnym, administracyjnym, podatkowym oraz pism w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przesyłek z zawartością pszczół i piskląt ptactwa domowego, próbek z mlekiem oraz przesyłek Pocztex.

Poste restante umożliwia odebranie przesyłki w dowolnie wybranej placówce pocztowej. Usługa polecana jest wszystkim, którzy zmieniają adresy miejsca, pod którymi są dostępni. Warunkiem skorzystania z usługi jest właściwe zaadresowanie przesyłki. Powinny się na niej, w odpowiedniej kolejności, pojawić następujące dane: imię i nazwisko albo pełna nazwa adresata, napis poste restante, właściwy kod pocztowy i nazwa placówki pocztowej, która ma wydać przesyłkę. Nadawane na poste restante przesyłki doręczane są w cenie usługi wybranej przez klienta, bez dodatkowej opłaty.

Kolejna usługa – przekierowywanie (dosyłanie) – pozwala na przekierowanie przesyłki pod inny, wskazany adres. W tym celu wystarczy wypełnić formularz – elektronicznie lub w wersji papierowej. W tej drugiej opcji należy złożyć formularz w placówce pocztowej lub przekazać go listonoszowi. Zgłoszenie żądania przy wykorzystaniu formularza elektronicznego wymaga uwierzytelnienia tożsamości poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej albo osobiście w placówce oddawczej. Opłata za dosłanie przesyłki jest uzależniona od jej rodzaju. Usługa nie obejmuje takich samych pism i przesyłek jak w usłudze przechowywanie przesyłki.

Jeśli klient chce, aby awizowana przesyłka polecona zostanie ponownie doręczona pod adres wskazany na przesyłce, może skorzystać z usługi doręczenie na życzenie. Usługę można zamówić elektronicznie, telefonicznie (+48 43 842 06 00 z telefonów komórkowych i z zagranicy 801 333 444 z telefonów stacjonarnych) lub u listonosza, przekazując mu wypełniony formularz. Opłata za usługę wynosi 4,50 zł.

Poczta Polska oferuje także usługę użyteczną dla osób, które często są poza domem, nie tylko w czasie wakacji. Korzystając z bezpłatnej usługi polecony do skrzynki, przesyłki pocztowe trafiają do skrzynki adresata. Z usługi można skorzystać składając odpowiedni formularz – elektronicznie lub w formie papierowej, przekazując go pracownikowi placówki pocztowej lub listonoszowi.  

Wszystkie formularze, które można składać w wersji tradycyjnej można pobrać ze strony internetowej Poczty Polskiej. Dostępne są one także w placówkach pocztowych.

Poczta Polska oferuje również szereg innych usług dla osób, które chcą odbierać i nadawać w wygodny sposób. Wśród nich jest m.in. aplikacja eNadawca, elektroniczne potwierdzenia (eINFO: odbiór, eINFO: doręczenie, eINFO: przesyłka, eINFO: awizo) czy elektroniczne śledzenie drogi przesyłki (eMonitoring).

Spółka posiada również w ofercie cyfrowe odpowiedniki listów poleconych tj. usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznegoe-Doręczenia (służą do komunikacji elektronicznej z podmiotami publicznymi) i e-Polecony (służy do komunikacji elektronicznej z podmiotami niepublicznymi: firmami, przedsiębiorcami, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami i adwokatami). Usługi świadczone w ramach doręczeń elektronicznych, to w pełni bezpieczne usługi zaufania, w których mamy pewność z kim korespondujemy.