W hołdzie Bohaterom – Poczta Polska upamiętniła Powstańców Getta Warszawskiego

W hołdzie Bohaterom – Poczta Polska upamiętniła Powstańców Getta Warszawskiego

19 kwietnia Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek okolicznościowy, honorujący czyn bohaterskich Powstańców z warszawskiego Getta. Najnowszy walor filatelistyczny to wyraz uznania dla heroizmu i niezłomności żydowskich organizacji bojowych, które podjęły nierówną walkę z niemieckim oprawcą.

Roch Stefaniak, projektant znaczka, użył na grafice gwiazdy Dawida. To jeden z najważniejszych symboli narodu żydowskiego oraz Państwa Izrael. Żydzi zamknięci w Getcie Warszawskim byli zmuszani do noszenia opasek z gwiazdą. Takie oznakowanie miało stygmatyzować człowieka, ponadto wiązało się z wykluczeniem społecznym, usankcjonowanym wprowadzonym przez okupanta prawem.

Tegoroczną emisję uzupełnia koperta pierwszego dnia obiegu (FDC), w której tle pojawił się fragment fotografii siedziby powstającego Muzeum Getta Warszawskiego.

Symbol oporu Żydów polskich wobec Holokaustu

W 1940 r. Niemcy stworzyli w Warszawie getto, które stało się miejscem cierpienia i zagłady dla ponad 420 tys. Żydów. Deportacje do obozów zagłady rozpoczęły się w 1942 r. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy zginęło ok. 270 tys. osób. W obliczu tej tragedii powstały organizacje konspiracyjne – Żydowska Organizacja Bojowa i Żydowski Związek Wojskowy. W kwietniu 1943 r. ludność żydowska podjęła największy zbrojny zryw w czasie II wojny światowej. Bojownicy zginęli, ale ich walka pozostała symbolem heroizmu i poświęcenia.

Poczta Polska pamięta o bohaterstwie ofiar Getta Warszawskiego

W 70. rocznicę powstania w Getcie Warszawskim Poczta Polska uczciła szczególnym wydaniem okolicznościowego znaczka z żółtym żonkilem. Kolekcję poświęconą obchodom zaprojektowała artystka plastyk Marzanna Dąbrowska na podstawie projektu logotypu Heleny Czernek i Klary Jankiewicz.

Emisja honorującą 75. rocznicę powstania w Getcie Warszawskim Poczta Polska składała się ze specjalnej kartki pocztowej, na której umieszczono ilustrację przedstawiającą obraz Artura Szyka pt. „My ludzie, Samson w Getcie” z 1945 r.

W 2021 r. Poczta Polska wprowadziła do obiegu emisję filatelistyczną upamiętniającą Marka Edelmana, lekarza, wybitnego działacza społecznego i jednego z przywódców powstania w Getcie Warszawskim, który oddaniem i wielkim zaangażowaniem bronił prawa do wolności oraz poszanowania ludzkiej godności.

O znaczku:

Autor projektu: Roch Stefaniak
Liczba znaczków: 1
Wartość: 3,90 zł
Nakład: 128 000 szt.
Technika druku: offset
Format znaczka: 45 x 45 mm, w tym koło o średnicy 40 mm
Papier: fluorescencyjny
Arkusze sprzedażne: 8 znaczków
Data obiegu: 19 kwietnia 2023 r.