Znaczek z okazji 100. rocznicy powrotu Górnego Śląska do Polski

Znaczek z okazji 100. rocznicy powrotu Górnego Śląska do Polski

znaczek www20 czerwca br. Poczta Polska wprowadzi do obiegu znaczek pocztowy „100. rocznica powrotu Górnego Śląska do Polski”. Został on uroczyście zaprezentowany 15 czerwca br. w Katowicach podczas otwarcia wystawy „Bramy do Polski”.

Znaczek jest zwieńczeniem emisji wprowadzonych w latach: w 2019, 2020 i 2021 poświęconych kolejnym Powstaniom Śląskim. Na czwartym z tej serii znaczku autor projektu – Adam Kultys – przedstawił historyczny moment wkroczenia wojsk polskich na Śląsk w dniu 22 czerwca 1922 roku i powitanie gen. Stanisława Szeptyckiego na Rynku w Katowicach. Na kopercie FDC (kopercie pierwszego dnia obiegu) przedstawiono moment wkroczenia wojsk polskich oraz wzór orła śląskiego 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty. W grafice datownika przedstawiono symboliczne zerwanie kajdan 100-letniej niewoli na tle elementów architektury charakterystycznych dla Śląska – kopalni.

– Swoimi emisjami filatelistycznymi Poczta Polska zawsze honoruje pamięć o wydarzeniach kulturowych oraz historycznych, które są ważne dla nas z perspektywy narodu, który, jak pokazuje historia, jest tak bardzo zróżnicowany, a jednak zjednoczony. Tym bardziej istotne jest, żeby upamiętniać ważne dla nas wszystkich rocznice zjednoczeń. Tą emisją, wydaną z okazji 100. rocznica powrotu Górnego Śląska do Polski, pragniemy przypomnieć te chwile, które zmieniły bieg historii oraz Europy. Upamiętniamy najważniejszych bohaterów, którym należy się nasza wdzięczność, podziw oraz wielki szacunek. Naszym zadaniem oraz obowiązkiem, którego wypełnienie jesteśmy im winni, jest krzewienie postaw patriotycznych oraz promowanie wartości budujących jedność i poczucie narodowej tożsamości – powiedział Wiesław Włodek , wiceprezes Poczty Polskiej.

Wydarzenia przedstawione na tegorocznym znaczku pocztowym były szczęśliwym finałem trzech powstań śląskich – 1919, 1920, 1921 – i walki politycznej o przynależność Górnego Śląska, należącego wcześniej do państwa niemieckiego. 16 lipca 1922 r. odbyła się ogólnopolska uroczystość oficjalnego przejęcia województwa śląskiego przez Rzeczpospolitą.

O znaczku:

autor projektu: Adam Kultys
liczba znaczków: 1
wartość: 3,60 zł
nakład: 144 000 szt.
technika druku: offsetowa
format znaczków: 31,25 x 43 mm
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 12 znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 20 czerwca 2022 r.