Strona główna » Rozwijamy usługi celno-podatkowe i obsłużymy jeszcze więcej przesyłek zagranicznych < powrót

Rozwijamy usługi celno-podatkowe i obsłużymy jeszcze więcej przesyłek zagranicznych

Aktualność z dnia: 19.03.2024

Od marca br. Poczta Polska rozszerzyła katalog usług celnych, umożliwiając obsługę przesyłek przychodzących z zagranicy, dla których Spółka nie mogła dokonać zgłoszeń. Dotychczas klienci musieli odprawiać je we własnym zakresie.

Zmiana wprowadzona w ostatnim czasie dotyczy zgłoszeń dla towarów w przesyłkach pocztowych przeznaczonych do odprawy celnej poza dotychczas stosowaną procedurą uproszczoną, w tym dla towarów powracających z krajów trzecich (państwa nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego zrzeszającego Unię Europejską, Islandię, Norwegię i Liechtenstein).

Obecnie klienci Poczty Polskiej otrzymują zawiadomienia informujące o nadejściu przesyłki, która utraciła unijny status celny wraz z podanymi informacjami o możliwości odprawy takiej przesyłki przez Operatora.

Za pośrednictwem Poczty Polskiej można nadać przesyłki do najbardziej odległych zakątków świata. W zależności od destynacji, do której ma trafić przesyłka, klienci mogą ją nadać, wybierając jedną z palety usług: EMS, paczka pocztowa, list zwykły, polecony, z zadeklarowaną wartością czy Global Expres. Przedmiotem dalszych prac prowadzonych przez Pocztę Polską jest zaoferowanie usługi umożliwiającej kompleksową obsługę celną również dla tego rodzaju przesyłek wysyłanych poza Unię Europejską.