Strona główna » Poczta Polska zapewni obsługę logistyczną akcji skierowanej do ukraińskich uczniów #SzkołaDlaWas < powrót

Poczta Polska zapewni obsługę logistyczną akcji skierowanej do ukraińskich uczniów #SzkołaDlaWas

Aktualność z dnia: 31.03.2022

Konferencja30 marca br. w gmachu MEiN odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, prezesa Poczty Polskiej Tomasza Zdzikota oraz prezesa Związku Polska Cyfrowa Michała Kanownika. Podczas wydarzenia przedstawione zostały szczegóły akcji #SzkołaDlaWas, której realizację od strony logistycznej wspierać będzie Spółka.

150 tys. dzieci ukraińskich uchodźców jest już w polskich szkołach. Przytłaczająca większość to dzieci, które są zapisane do szkół podstawowych. Ponad 20 tys. dzieci jest w polskich przedszkolach, a pozostała część w szkołach ponadpodstawowych – mówił minister Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej.

Szef MEiN wskazywał, że zdecydowana większość ukraińskich dzieci jest jeszcze poza polskim system edukacji. Część z nich korzysta z nauki zdalnej i łączy się ze swoimi klasami. Uczniowie ci – zgodnie z obowiązującymi przepisami – są zwolnieni z obowiązku szkolnego.

Aby umożliwić tym uczniom kształcenie na odległość, Ministerstwo Edukacji i Nauki realizuje inicjatywę #SzkołaDlaWas: – W ramach tej akcji zebraliśmy już kilka tysięcy sztuk używanego sprzętu komputerowego – mówił Minister Edukacji i Nauki, przybliżając założenia przedsięwzięcia. – Ten sprzęt będzie dystrybuowany do wszystkich dzieci, które tego sprzętu – w celu łączenia się z klasami ukraińskimi – będą potrzebować – podkreślał.

Branża cyfrowa wspólnie z MEiN na rzecz ukraińskich uczniów  

Już ponad 2,3 mln osób przekroczyło polską granicę w związku z konfliktem w Ukrainie, a liczba ta cały czas rośnie. Znaczną część uchodźców stanowią dzieci wymagające opieki edukacyjnej lub wychowawczej. Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy podkreśliło, że istotne jest zapewnienie uczniom możliwości dalszego uczestnictwa w systemie oświaty Ukrainy.

Na tę potrzebę odpowiadają firmy z sektora cyfrowego oraz organizacje branżowe i pozarządowe, które przyłączyły się do inicjatywy #SzkołaDlaWas. Członkowie Związku Cyfrowa Polska zadeklarowali już przekazanie kilku tysięcy sztuk sprzętu komputerowego (komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów) na rzecz ukraińskich uczniów.

Poczta Polska partnerem akcji #SzkołaDlaWas 

Poczta Polska wraz z fundacją korporacyjną „Pocztowy Dar” włączyła się do akcji „Szkoła dla Was” w zakresie obsługi transportu przekazywanego sprzętu. Dzięki temu wsparciu uczniowie w szybki sposób otrzymają sprzęt.

Poczta Polska przyjęła zaproszenie do udziału w projekcie #SzkołaDlaWas. Jako największa spółka infrastrukturalna i transportowa w Europie Środkowo-Wschodniej jesteśmy naturalnym partnerem dla ministerstwa, ponieważ posiadamy odpowiedni potencjał logistyczny, a także pełnimy rolę hubu komunikacyjnego dla Poczty Ukrainy w wymianie międzynarodowej – podkreślił prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot. – Współpraca z MEiN to jedna z licznych form zaangażowania spółki w pomoc Ukrainie i jej mieszkańcom. Spółka od początku trwania rosyjskiej agresji wspiera Ukraińców na wiele sposobów, organizując m.in. transporty z darami, udostępniając nasze miejsca noclegowe w hotelach Poczty Polskiej i pokojach gościnnych na terenie kraju. Zwolniliśmy także z opłat pocztowych przesyłki z pomocą humanitarną na Ukrainę oraz wydaliśmy znaczek „Jesteśmy z Wami” – dodał prezes.

W jaki sposób włączyć się do akcji? 

Podmioty, które chcą nieodpłatnie przekazać sprzęt (minimum 10 sztuk), mogą zgłosić się na adres mailowy szkoladlawas@cyfrowapolska.org. Podarowany sprzęt trafi do specjalnych centrów serwisowych, w których będzie skontrolowany, zabezpieczony, zapakowany i przygotowany do użytku szkolnego. Następnie zostanie rozdysponowany pomiędzy osoby potrzebujące, które deklarują chęć kontynuowania nauki w Polsce w ramach ukraińskiego systemu oświaty.

Jak zaznaczono podczas konferencji, przekazywany sprzęt musi być w pełni działający, wolny od zauważalnych uszkodzeń czy usterek i mieć nie więcej niż 5 lat. Do sprzętu przekazywanego przez firmy będą miały zastosowanie ulgi podatkowe – zerowy VAT oraz możliwość zaliczenia wartości darowizny jako kosztu uzyskania przychodu. Szczegóły preferencji podatkowych dostępne są na stronie podatki.gov/ukraina.

Poczta Polska wspiera Ukrainę od pierwszego dnia rosyjskiej agresji

Poczta Polska pomaga zaatakowanemu sąsiadowi od pierwszego dnia rosyjskiej napaści na wielu polach. Spółka, we współpracy z Klientami, podmiotami z Grupy Kapitałowej oraz Fundacją „Pocztowy Dar” wysłała na Ukrainę ponad 200 palet z najpotrzebniejszymi przedmiotami o wartości ponad 1,3 mln zł. W połowie marca Poczta Polska przekazała siedem opancerzonych bankowozów największemu ukraińskiemu bankowi, PrivatBankowi, na potrzeby konwojowania gotówki po Ukrainie. Spółka przystąpiła także do rządowego programu pomocy zaatakowanemu sąsiadowi. Narodowy operator pocztowy oddał do dyspozycji odpowiednich struktur państwowych m.in. swoją bazę noclegową w pocztowych ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych (znalazło w nich schronienie już prawie 200 uchodźców) oraz w hotelu pracowniczym, pojazdy do przewozu obywateli Ukrainy z granicy do wskazanego przez sztaby kryzysowe miejsca w Polsce i do transportów na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Poczta zgłosiła także gotowości do zaoferowania uchodźcom miejsc pracy, w tym na wielu stanowiskach, na których nie jest wymagana znajomość języka polskiego.