Strona główna » Przesunięcie terminu wdrożenia e-Doręczeń < powrót

Przesunięcie terminu wdrożenia e-Doręczeń

Aktualność z dnia: 24.11.2023

Dnia 23 listopada br. ogłoszony został komunikat Ministra Cyfryzacji, który przesuwa termin wdrożenia systemu e-Doręczeń. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, decyzja została podjęta po konsultacjach z zobowiązanymi podmiotami publicznymi i zawodami zaufania publicznego.

Decyzja ta wynika z konieczności zapewnienia dodatkowego czasu na wdrożenie nowego rozwiązania oraz przygotowanie wewnętrznych regulacji dotyczących obiegu korespondencji u wyżej wskazanych podmiotów. Planowany termin 10 grudnia br. zostaje zastąpiony nową datą – 30 grudnia 2023 r.

Poczta Polska świadczy produkcyjnie usługi publiczne (PURDE i PUH) od 5 października 2021 roku, z których już obecnie korzystają podmioty publiczne. Usługi są realizowane zgodnie z zapisami ustawy o doręczeniach elektronicznych, rozporządzeń wykonawczych oraz Standardu, w związku z czym Poczta Polska spełnia wszystkie wymagania formalne i prawne jakie obecnie obowiązują dla usług publicznych.