Strona główna » Zmiany w Radzie Nadzorczej Poczty Polskiej < powrót

Zmiany w Radzie Nadzorczej Poczty Polskiej

Aktualność z dnia: 09.02.2024

Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2024 roku, nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A.

Do Rady Nadzorczej zostali powołani: Magdalena Gaj, Paweł Wojciechowski (na funkcję przewodniczącego), Jerzy Sławek oraz Mariusz Popek. Jednocześnie ze składu Rady Nadzorczej odwołano troje członków: Magdalenę Tarczewską-Szymańską, Agnieszkę Bolestę oraz Zbigniewa Dżugaja.